25 czerwca 2024

Trwa rozbiórka „Bangladeszu”

Rewitalizacja Bazaru Miejskiego. Zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres robót budowlanych na terenie Bazaru Miejskiego:

Reklamy

– wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz z murkiem oporowym
– wykonanie modernizacji odwodnienia terenu
– oświetlenie bazaru
– budowa boksów handlowych
– ogrodzenie terenu całego bazaru
– monitoring wizyjny
– zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony ul. Ludnej i Prostej
– remont budynku przy ul. Ludnej

 

Żródło: BIP UM Hrubieszów

Reklamy

Fot: B.