29 maja 2024

Turnus w Zakopanem

Przez dwa tygodnie dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hrubieszowie miały możliwość poznawania tradycji, folkloru i obyczajów górali. Urzekła ich mistyka gór oraz piękno górskiego krajobrazu.

Wyjazd sprawił, że uczestnicy poprawili swoją psychofizyczną sprawność, rozwinęli umiejętności społeczne poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych. Pogłębili własne zainteresowania. Brali udział w różnych grach i zabawach. Aktywnie uczestniczyli w organizowanych wycieczkach.

A wszystko to było możliwe dzięki uprzejmości: pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, władzom Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta, jak również Dyrekcji PKS.

Wszystkim ludziom dobrego serca pragniemy podziękować za możliwość aktywnego spędzania czasu i możliwość zdobycia nowych wiadomości.

SOSW w Hrubieszowie

zdjęcia >>