Twoja przyszłość w turystyce

Projekt przeznaczony jest dla 195 osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących powiaty: tomaszowski, hrubieszowski, opolski, janowski, krasnostawski, włodawski oraz miasto Zamość.

Reklamy

PROJEKT „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TURYSTYCE”

Projekt przeznaczony jest dla 195 osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących powiaty: tomaszowski, hrubieszowski, opolski, janowski, krasnostawski, włodawski oraz miasto Zamość.

1. osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy- jako bezrobotne lub jako poszukujące zatrudnienia,

2. osoby nieaktywne zawodowo- pozostające bez zatrudnienia, które jednocześnie nie zaliczają się do kategorii bezrobotni.

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń na terenie w/w miast powiatowych!

TEMATYKA SZKOLEŃ:
1. Organizator usług cateringowych z modułem przedsiębiorczości
2. Pracownik administracyjno- biurowy w turystyce
3. Pracownik recepcji hotelowej z językiem angielskim
4. Źródła finansowania projektów turystycznych z modułem przedsiębiorczości
5. Marketing turystyczny z elementami grafiki komputerowej
6. Barman- kelner z językiem angielskim i kasą fiskalną
7. Księgowość w turystyce
8. Obsługa klienta w turystyce z elementami sprzedaży i z językiem angielskim
9. Profesjonalny menedżer gastronomii
10. Zarządzanie przedsiębiorstwem agroturystycznym z modułem przedsiębiorczości
11. Kierowca autobusu: prawo jazdy kategorii D + kurs „przewóz osób”- realizacja w Lublinie
12. Pilot wycieczek -realizacja w Lublinie

ZAPEWNIAMY:
– bezpłatne materiały szkoleniowe i dydaktyczne
– pośrednictwo pracy
– stypendium szkoleniowe ( 4zł/ godz.)
– zwrot kosztów dojazdu
– ubezpieczenie
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
– poczęstunek

POLSKA GIEŁDA PRACY SP. Z O.O.
ZAPISY codziennie w godzinach 8.00-16.00:

Biuro Zamość:
Ul. Orla 1/5, tel. (84) 530 38 68

Biuro Lublin:
ul. Królewska 3, tel.: (81) 532 32 40

Siedziba firmy:
ul. Poznańska 29, tel.: (81) 743 84 00

Strona projektu: www.gielda.pracy.com.pl – projekt Twoja przyszłość w turystyce.