27 maja 2024

Uczeń na rynku pracy

15 marca 2011 roku odbył się drugi – powiatowy etap konkursu „Uczeń na rynku pracy” przeprowadzony w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i Filiach w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu edukacyjnego dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wsparcie szkolnej edukacji ekonomicznej i popularyzacja literatury z tej dziedziny wśród uczniów.

Poprzez realizację projektu Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu włącza się w kształtowanie u młodych ludzi umiejętności, które pozwolą im w przyszłości na aktywne poszukiwanie pracy, efektywne wykorzystywanie wiedzy ekonomicznej w codziennym życiu oraz właściwy wybór drogi zawodowej.

Cele projektu skupiają się na tematyce dotyczącej funkcjonowania gospodarki rynkowej ze szczególnym rozwinięciem spraw mających bezpośredni wpływ na rynek pracy, jego rozwój w warunkach polskiej gospodarki.

W konkursie wzięli udział uczniowie, którzy w pierwszym etapie (szkolnym) uzyskali największą liczbę punktów.

Komisja konkursowa w składzie:
Dorota Mach – przewodnicząca
Agnieszka Kowalczuk – członek
Alicja Pogudz – członek
Katarzyna Grela – członek
Monika Bździuch – członek
Joanna Magdziak – członek

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 roku dokonała oceny prac i wyłoniła 20 uczestników III etapu konkursu:

1. Maciej Próchnicki – 33 pkt.
2. Przemysław Pruchnicki – 33 pkt.
3. Damian Suski – 33 pkt.
4. Sławomir Sycz – 32 pkt
5. Dawid Kocieł – 31 pkt.
6. Krzysztof Kłos – 31 pkt.
7. Monika Kapica – 30 pkt.
8. Elżbieta Czapla – 30 pkt.
9. Adrian Bryk – 29 pkt.
10. Renata Gromadzka – 29 pkt.
11. Michał Bucior – 29 pkt.
12. Marek Pietnoczko – 29 pkt.
13. Przemysław Korga – 28 pkt.
14. Paweł Dąbrowski – 28 pkt.
15. Maciej Ciuba – 28 pkt.
16. Ewa Kochan – 27 pkt.
17. Karol Koman – 27 pkt.
18. Iwona Śleboda – 26 pkt.
19. Estera Gmiterek – 26 pkt.
20. Anna Szyper – 26 pkt.

Trzeci etap konkursu „Uczeń na rynku pracy” będzie miał miejsce w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu dnia 29 marca 2011 r. o godz. 9:00. Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać test w czasie 90 minut. Prace zostaną sprawdzone przez komisję, powołaną przez organizatora. Do finału przejdzie 5 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu. W przypadku równej ilości punktów będzie przeprowadzona dogrywka, która ostatecznie ma wyłonić pięciu finalistów konkursu.

Ostatni etap, do którego przejdzie 5 najwyżej ocenionych osób z III etapu konkursu, odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu dn. 12.04.2011 r. o godzinie 10:00. Finaliści będą prezentować wiedzę i umiejętności przed komisją konkursową złożoną z ekspertów. Tematem wiodącym będzie rozmowa w sprawie pracy.

***

Tekst i foto:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie