22 czerwca 2024

Jedyna taka eko-inwestycja w Polsce

W oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie zainstalowano najnowocześniejsze w Polsce urządzenie do odwadniania osadów. O jego wykorzystaniu oraz nowoczesnych technologiach usuwania wody z osadów ściekowych dyskutowano podczas konferencji w czwartek 17 marca.

Reklamy

Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć jak to innowacyjne rozwiązanie sprawdza się w praktyce.

Reklamy

Urządzenia, wykorzystywane na terenie Polski w oczyszczalniach ścieków umożliwiają odwadnianie osadów do około 20 procent masy suchej. W Hrubieszowie wskaźnik ten jest ponad 2 razy wyższy, dzięki zastosowaniu innowacyjnej „instalacji elektroosmotycznego odwadniania osadów ściekowych”. Uzyskana w ten sposób biomasa może być wykorzystywana do celów rolniczych albo spalana, na przykład w elektrociepłowniach. „W rolnictwie używa się jej po higienizacji.

Reklamy

Natomiast elektrociepłownie mogą ją stosować bezpośrednio jako biopaliwo i w ten sposób ograniczać emisje CO2” – wyjaśnia prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wojciech Ciesielczuk. W przyszłości odwodniony osad ma być wykorzystywany w zakładzie mineralizacji odpadów, który ma powstać w Hrubieszowie.

Urządzenie zostało zainstalowane w hrubieszowskiej oczyszczalni w grudniu ubiegłego roku. Czwartkowa konferencja była pierwszą jego oficjalną prezentacją. „Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele kilkudziesięciu gmin i zakładów komunalnych z województwa lubelskiego, którzy są bardzo zainteresowani zastosowaniem takiego rozwiązania u siebie” – mówi zastępca burmistrza Hrubieszowa Paweł Perelmuter.

W spotkaniu wzięli również udział: prof. Marek Gromiec z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jednocześnie doradca premiera ds. ochrony środowiska oraz przedstawiciele WFOŚ w Lublinie.

Zastosowanie innowacyjnej technologii było możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” pozyskano około 16 milionów złotych. Pełna realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów” ma kosztować ponad 26 miliony.

***

Źródło:
www.iaslubelskie.pl