Uczeń na rynku pracy

Konkurs

Reklamy

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie ekonomicznym pt. „Uczeń na rynku pracy”. Skierowany jest on do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wsparcie szkolnej edukacji ekonomicznej i popularyzacja wiedzy z tej dziedziny wśród uczniów.

Tematyka konkursu dotyczy funkcjonowania gospodarki rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mających bezpośredni wpływ na rynek pracy i jego rozwój, w warunkach polskiej gospodarki.

Konkurs składa się z trzech etapów (szkolnego, powiatowego, regionalnego) i finału. Zgłoszenia szkół przyjmowane są w Bibliotece Pedagogicznej w Hrubieszowie, do dnia 21 lutego 2011 r.

Nagrodami w konkursie są: laptop, kamera, aparat fotograficzny, drukarka i MP4. Nauczyciele opiekunowie finalistów otrzymają upominki.

Informacje szczegółowe o konkursie „Uczeń na rynku pracy” zamieszczone są na stronie internetowej biblioteki www.hrubieszow.bipe.pl, a regulamin z załącznikami – w zakładce „Konkursy”.

Zapraszamy!