Uczennice Staszica w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Natalia Kozioł i Izabela Mrozowska ze Staszica, zakwalifikowane zostały do centralnego etapu XXXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Reklamy

Natalia Kozioł i Izabela Mrozowska – uczennice kl. II B profilu biologiczno – chemicznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, zostały laureatkami etapu okręgowego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogusława Sawickiego – Przewodniczącego Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych (Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), w składzie:

Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,

Piotr Łukaszewski – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

Piotr Deptuś – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,

Agnieszka Kur – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie,

Anna Mikołajko – Rozwałka – Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie,

dr Małgorzata Stanecka – Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr Grażyna Szymczak – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Anna Cwener – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Dorota Kurzyńska – Kuratorium Oświaty w Lublinie,

wyłoniła siedmiu laureatów etapu okręgowego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Natalia Kozioł zajęła miejsce I z pracą badawczą „Problem zapylenia powietrza na obszarze powiatu hrubieszowskiego w obliczu spalania węgla kamiennego z uwzględnieniem sytuacji w gminie Trzeszczany”,

Izabela Mrozowska zajęła miejsce III z pracą „Ochrona zasobów przyrody powiatu hrubieszowskiego w obliczu zmniejszenia się powierzchni terenów nieprzekształconych przez człowieka”.

Uczennice Staszica teraz czeka finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Serdecznie dziękujemy pani Annie Filipowicz, dyrektor Wydziału Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie za życzliwość i okazane wsparcie naszym uczennicom w czasie realizacji projektu.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia Natalii i Izie w finale etapu centralnego.

(info i fot. LO Staszic)


Zobacz też:

Sukces Izy Mrozowskiej na arenie międzynarodowej! – WIDEO

Sukces Izy Mrozowskiej na arenie międzynarodowej! – WIDEO