25 czerwca 2024

Uczniowie Trójki w finale ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego

Dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie, Natalia Kwarcińska – klasa III d oraz Karol Marcych – klasa III c, zostało finalistami konkursu literacko – plastycznego „Na skrzydłach przyjaźni”, w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Reklamy

 

W programie tym udział brała cała społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice. Natomiast w samym konkursie udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej, klas I-III.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni i dumni, że dzieci wraz ze swoimi rodzicami tak chętnie brały udział w konkursach i oddały wiele pięknych prac plastycznych i literackich. W maju zdobiły one korytarz szkoły ukazując piękno przyjaźni, nakłaniając tym samym do nawiązywania i rozwijania relacji rówieśniczych.

Reklamy

Pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności rodzicom, którzy wykazują się dbałością, o rozwój swoich dzieci, ich talentów i zdolności.

Pragnę również serdecznie podziękować wychowawcom poszczególnych klas, za ich zaangażowanie w działania profilaktyczne prowadzone w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, oraz opiekunom, finalistom paniom. D. Wawrzyniuk i A. Ryszkowskiej, które umiejętnie motywowały do promowania naszej szkoły w działaniach profilaktycznych. Wszystkim uczniom dziękujemy za aktywny udział w kampanii profilaktycznej a finaliści konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

Reklamy

 

Koordynator programu

pedagog Kwiatkowska Agnieszka

 

źródło i fot. SP nr 3