Uczniowie ZS nr 1 w XXIV Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności

3 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Reklamy

 

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali: Natalia Usowska (klasa IIITc) oraz Beniamin Błocian uczniowie (klasa: IVTb), kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Tematem wiodącym tegorocznej, XXIV edycji było „Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości”. Głównym zadaniem olimpiady jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów zagadnieniem. Program olimpiady obejmuje wiadomości z zakresu nauki o żywieniu i żywności, zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologiczno-chemicznych aspektów żywienia, technologii żywności, technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, a także wiadomości z zakresu gastronomii.

Harmonogram olimpiady obejmował m.in.: spotkanie organizacyjne uczestników i opiekunów z Komisją Okręgową reprezentowaną przez dr inż. Agnieszkę Malik – pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz mgr Beatę Filipkowską – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, eliminacje pisemne, które polegały na rozwiązaniu testu, na który składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii i żywności i żywienia oraz wykład dr Katarzyny Skrzypczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Znaczenie technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu człowieka”.

Od tej edycji, zgodnie z regulaminem, Komisja Okręgowa po zakończeniu eliminacji okręgowych pakuje karty odpowiedzi wraz z protokołem do bezpiecznej koperty i przesyła do Komitetu Głównego. Prace uczestników eliminacji okręgowych sprawdza Komisja Oceniająca powołana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego. Wyniki olimpiady ogłoszone będą pod koniec stycznia. Trzymamy kciuki za reprezentantów naszej szkoły!

Uczniów do Etapu Okręgowego Olimpiady przygotowywały: Joanna Janicka i Magdalena Jędruszczak.

 

Magdalena Jędruszczak

fot. ZS nr 1