19 kwietnia 2024

Udaremniono próbę przemytu telefonu komórkowego w hrubieszowskim zakładzie karnym

Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy hrubieszowskiego zakładu karnego udaremniono próbę przemytu telefonu komórkowego na teren jednostki organizacyjnej.

3 sierpnia, w wyniku kontroli paczki ze sprzętem RTV dostarczonej drogą pocztową do hrubieszowskiego zakładu karnego, ujawniono ukryty telefon komórkowy z kartą SIM i ładowarkę telefoniczną.

Służba Więzienna podejmuje szereg działań, aby przedmioty niedozwolone nie przedostawały się na teren jednostek organizacyjnych. Codziennie dokonywane są kontrole cel mieszkalnych i pomieszczeń, w których przebywają osadzeni, przeprowadzane są kontrole osobiste osadzonych oraz sprawdzana jest zawartość dostarczanych na teren zakładu karnego paczek.

Każda osoba, która chce dostać się na teren zakładu karnego jest poddawana odpowiedniej kontroli przewidzianej przepisami. Szczegółowo sprawdzany jest również jej bagaż. Do prowadzenia kontroli wykorzystuje się m.in.:odpowiednie urządzenia techniczne oraz specjalnie wyszkolonego psa.

Odpowiednie wykorzystanie urządzeń technicznych znacząco ułatwia codzienna służbę, jednak na nic by się zdało bez profesjonalnego podejścia i czujnego oka funkcjonariuszy używających takiego sprzętu.

Większość przedmiotów niedozwolonych, które osoby z zewnątrz próbują przemycić na teren więzień, zatrzymywana jest zanim dotrze do osadzonych. Prowadzone przez funkcjonariuszy profesjonalne kontrole w istotny sposób ograniczają wpływ niedozwolonych przedmiotów na teren jednostki, co bezpośrednio przekłada się na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

Profesjonalizm i czujność funkcjonariuszy Służby Więziennej i tym razem pokonały pomysłowość osadzonych.

opracowanie: plut. Damian Fedziuryna

źródło: ZK w Hrubieszowie

Zobacz też:

Hrubieszowski Zakład Karny przekazał sprzęt komputerowy potrzebującym