18 kwietnia 2024

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Hrubieszowie przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 11 informuje, że włączenie ogrzewania w budynku przedszkola nastąpi 24 lub 25 września 2008 r.

W związku z niską temperaturą w salach zajęć, prosimy rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki dzieciom o pozostawienie ich w domu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w kancelarii przedszkola lub pod numerem tel. 084-696-25-41