Uwaga! Mieszkańcy zainteresowani odbudową koryta kanału ulgi

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie organizuje zebranie informacyjne dotyczące robót planowanych do wykonania w 2013r. w ramach zadania pn. „Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Kanału Ulgi w km 0+000 – 2+120, w miwście Hrubieszów”.

Reklamy

Zebranie odbędzie się w dniu 14 marca 2013r. 0 godz. 10.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, Ip. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy, w szczególności osoby mające nieruchomości przylegające do kanału Ulgi.