Uwaga na ulatnijący się gaz! Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych

Na terenie miasta Hrubieszowa oraz okolic stan instalacji domowych doprowadzający gaz z butli do kuchenek w wielu przypadkach jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu, a jednocześnie życiu użytkowników.

Reklamy

W związku z prowadzoną działalnością – dystrybucja gazu butlowego propan-butan w butlach 11 kg na terenie miasta Hrubieszowa oraz dość rozległego terenu poza miastem stwierdzamy, że stan instalacji domowych doprowadzający gaz z butli do kuchenek w wielu przypadkach jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu, a jednocześnie życiu użytkowników.

Reduktory, jako urządzenia redukujące ciśnienie gazu, mogą być eksploatowane do 5 lat i po tym okresie bezwzględne powinny być wymienione łącznie z przewodem. Jest to zalecenie jednego z producentów tych urządzeń.

Reklamy

Głównie chodzi o miejsca zbiorowego zamieszkania, gdzie nieodpowiedzialne podejście do tego tematu przez jednego mieszkańca może doprowadzić do tragedii wielu innych. Przykładem może być niedawny wybuch gazu na ulicy polnej, w którym szczęśliwie nikomu nic się nie stało, ale okna i drzwi wypadły z rzm co świadczy o sile wybuchu.

W przypadku zakupu gazu w punktach sprzedaży i wymiany butli we własnym zakresie, należy w sposób szczególny po zdjęciu plomby sprawdzić stan uszczelki, a w przypadku jej złej jakości, a nawet wątpliwości co do jej jakości, bezwzględne wymienić na nową.

USZCZELKA jest podstawą bezpieczeństwa przy korzystaniu z gazu propan-butan w butli. Butla może być tylko i wyłącznie w pionowej pozycji – NIE PRZEWRACAĆ.

Po samodzielnym montażu sprawdzić szczelność połączenia czujnikiem lub roztworem mydlanym – NIGDY ZAPAŁKĄ.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zakręcić butlę i wezwać dostawcę.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy przygotowani do usługi sprawdzenia stanu kuchenki oraz przyłącza, dokonania naprawy oraz dostawy gazu.

 

 

Autor:

DOBRY GAZ z CHEMIELNEJ