Uwaga! Szlachetna Paczka rekrutuje wolontariuszy

Chcesz wyróżnić się z tłumu i zrobić coś dla innych? Masz 18 lat i więcej. Jesteś pilnie poszukiwana i poszukiwany!!! Hrubieszowski zespół Szlachetnej Paczki zaprasza do współpracy przy organizacji XII edycji projektu SZLACHETNA PACZKA w Hrubieszowie i Okolicach.

Reklamy

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt polegający na niesieniu konkretnej pomocy rodzinom, które z niezawinionych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w najbliższej okolicy. Wytworzony PACZKOWY społeczny trend pomocowy jest unikatowy – opiera się na modelu pośrednictwa dobroci 1:1:1:1 – wolontariusz dociera do  rodziny i na podstawie wywiadu środowiskowego włącza ją do projektu, dla której darczyńca przygotowuje świąteczne paczki odpowiadające konkretnym potrzebom i dobroczyńca, którzy wspierają projekt finansowo. Projekt organizowany jest w rejonach – odpowiadających gminom, miastom lub dzielnicom większych miast, co pozwala na realne działanie na rzecz zmiany sytuacji osób w lokalnej społeczności.

Tylko  w 2011 roku udało się pomóc niemal 12 tys. potrzebujących rodzin, a łączna wartość przekazanej pomocy wyniosła 18 mln zł. Obecnie w 440 miejscach w całej Polsce poszukujemy osób, które chcą być wolontariuszami! WOLONTARIUSZU twój udział w projekcie  będzie pomocą w realizacji tych celów i pomnażaniu dobra na jeszcze większa skalę!

Reklamy

SZLACHETNA PACZKA w Hrubieszowie i Okolicach organizowana jest po raz drugi, w zeszłym roku udało nam się pomóc  12 rodzinom, a w mądrą pomoc zaangażowało się  20 wolontariuszy. Aby dołączyć do „Drużyny SuperW” wystarczy wejść na stronę www.superw.pl  Odnaleźć i  Rejon Hrubieszów i Okolice i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Na zgłoszenia czekamy do  10 października 2012r.

Więcej na temat SZLACHETNEJ PACZKI znaleźć można na stronie www.szlachetnapaczka.pl.

Wolontariuszu przyłączając się do projektu możesz zyskać!

  • rozwój kompetencji społecznych, które są niezbędne w życiu i pracy zawodowej,
  • szansę na realną pomoc ludziom żyjącym w ubóstwie w okolicy,
  • wolontariat w jednej z najprężniej działających organizacji pozarządowych w Polsce,
  • kompleksowe szkolenia przygotowujące do udziału w projekcie,
  • nowych przyjaciół, którzy mają te same wartości i wiedzą, co w życiu ważne

Wszystkich tych, którzy mają wątpliwość czy warto – zachęcamy do dołączenia do drużyny SuperW. Sami przekonacie się, że nie ma nic piękniejszego jak pomoc naszym bliźnim, a radość
w oczach obdarowanych wynagradza cały czas poświęcony na wolontariat!


Lider Rejonu Hrubieszów i okolice SZLACHETNEJ PACZKI

Beata Tomaszczuk  Koordynator SKW ZS nr 1