28 września 2023

VIII zmiana zakończyła misję

„Jesteśmy dumni z tej pracy którą tu wykonaliście” – powiedział w środę, 20 kwietnia w bazie Ghazni w Afganistanie minister obrony narodowej Bogdan Klich.

Reklamy

Szef resortu obrony, któremu towarzyszyli m. in. ambasador RP w Afganistanie Maciej Lang, gubernator prowincji Ghazni Musa Khan, dowódca CJTF-101 gen. dyw. John F. Campbell, Dowódca Operacyjny SZ gen. broni Edward Gruszka oraz dowódcy VIII i IX zmiany Polskich Sił Zadaniowych uczestniczył w uroczystości przekazania afgańskiej misji kolejnej zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Podczas uroczystości obecny był również gen. dyw. Mirosław Różański, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, która wystawia VIII i IX zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Reklamy

Podczas uroczystości minister Klich podsumował zakończoną właśnie VIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego. „Generał Reudowicz dobrze dowodził polskim kontyngentem. Ale kim byłby najlepszy nawet dowódca bez swych żołnierzy. Wiem, że nie mieliście łatwej zmiany. Wiem dużo o Waszej dzielności i mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni z tej pracy którą tu wykonaliście. Przyjmijcie wyrazu szacunku i wielkiego uznania, od Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który prosił mnie, aby to uznanie, ten szacunek Wam przekazać” – powiedział minister Bogdan Klich. „Jesteście cegiełką w tym wielkim zobowiązaniu, jakie wziął na siebie Sojusz Północnoatlantycki i kraje, które do misji afgańskiej się przyłączyły” – dodał.

Reklamy

Obecny na uroczystości gen. dyw. John F. Campbell, dowódca Dowództwa Regionalnego Wschód uhonorował gen. Andrzeja Reudowicza oraz chor. Krzysztofa Gonerę amerykańskim medalem Meritorious Service. Dowódca VIII zmiany otrzymał również z rąk dowódcy Dowództwa Regionalnego Wschód pamiątkowy obraz z osobistą dedykacją. „Przez ostatnie sześć miesięcy Waszą pracą udało się uczynić dla mieszkańców prowincji Ghazni wielką zmianę” – powiedział gen. Campbell. Dowódca CJTF-101 powitał jednocześnie gen. Sławomira Wojciechowskiego. Nie ukrywał, że żołnierzy koalicji czeka ciężkie lato, ale jak zaznaczył: „Wiem, że jesteście odpowiednimi osobami na odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, aby kontynuować wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, stabilizacji i rozwoju prowincji Ghazni”.

Dowódca zakończonej VIII zmiany, gen. bryg. Andrzej Reudowicz podsumował, że sześć miesięcy spędzone w Afganistanie upłynęły bardzo szybko. Podziękował gubernatorowi prowincji Ghazni za jego wskazówki i pomoc w codziennej współpracy, kiedy podczas licznych spotkań dyskutowano o tym jak pomóc i jak rozwiązać problemy Afgańczyków. Podziękowania skierował również do gen. Campbella. „Przede wszystkim jednak chcę podziękować moim żołnierzom. Zarówno polskim, jak i amerykańskim z PRT, ADT, RCP czy EOD”. Gen. Reudowicz przywołał również pamięć podległych mu żołnierzy amerykańskich i polskich, którzy na afgańskiej ziemi oddali najwyższą ofiarę życia. Gen. Sławomir Wojciechowski, dowódca IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego zapewnił, że jego żołnierze są świadomi skali wyzwania, jakiemu będą musieli podołać. „Naszym zadaniem będzie skorzystanie z sukcesów poprzedników i dążenie do dalszej poprawy sytuacji w prowincji, wspólnie z afgańskimi partnerami” – powiedział gen. Wojciechowski.

Podczas pobytu w bazie Ghazni minister Bogdan Klich spotkał się z żołnierzami i pracownikami na świątecznym spotkaniu przed zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy. „Przed nami to, co nas Polaków najbardziej łączy – stół wielkanocny” – mówił minister Klich. „Chciałbym Wam życzyć dobrych, spokojnych, zdrowych i bezpiecznych świąt Wielkiej Nocy. Niech Wam szczęcie dopisuje tutaj i w kraju. To święta, które na trwałe wpisują się w polską tradycję bez względu na to gdzie jesteśmy”. Na świątecznym stole, który pobłogosławili biskupi polowi znalazły się m.in. żurek, śledzie, ciasta, bigos, polskie wędliny oraz oczywiście wielkanocne jajko.

Minister obrony narodowej wraz z towarzyszącą mu delegacją odwiedził również żołnierzy Zgrupowania Bojowego Bravo w bazie Warrior.

* * *

VIII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie – podsumowanie

20 kwietnia 2011 roku, po sześciu miesiącach zakończyła się VIII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Od 28 października do kwietnia 2011 roku we współpracy z wojskami amerykańskimi i Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa VIII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego realizowała misję której celem jest utrzymanie bezpieczeństwa i stabilizacji w prowincji Ghazni, wsparcie afgańskich władz i lokalnej administracji poprzez realizację programów rozwojowych i odbudowy infrastruktury cywilnej. Równie ważnym zadaniem było szkolenie Afgańskich Sił Bezpieczeństwa. Polscy żołnierze wspierają także mieszkańców prowincji Ghazni pomocą humanitarną.

Operacje bojowe

VIII zmiana Polskich Sił Zadaniowych, dowodzona przez gen. bryg. Andrzeja Reudowicza przeprowadziła 14 operacji szczebla brygadowego, a także blisko 450 operacji na poziomie batalionu/ kompanii.

Polskie Siły Zadaniowe, wraz z podległym od września 2010 roku amerykańskim batalionem zrealizowały ponad 5,5 tys. zadań bojowych różnego typu, w tym m. in. :

– ponad 4200 patroli, (z blisko 600 nocnych),

– ponad 260 lotniczych zadań transportowo – rozpoznawczych Samodzielnej Grupy Powietrznej,

– niemal 320 zadań rozpoznawczych

– 230 zadań w ramach sił szybkiego reagowania,

– ponad 500 konwojów i eskort.

Co istotne znaczna część działań VIII zmiany PKW prowadzona była wspólnie z Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa.

W efekcie intensywnych działań operacyjnych przechwycono ponad 15 ton materiałów do produkcji najgroźniejszej broni rebeliantów – improwizowanych ładunków wybuchowych (IED), ponad 130 granatów moździerzowych, 270 granatów różnego rodzaju (RPG, ręcznych), 42 miny, ponad 120 sztuk broni strzeleckiej, blisko 43 tys. sztuk amunicji do broni strzeleckiej. Żołnierze przechwycili niemal 200 kg narkotyków. Wykryto i unieszkodliwiono ponad 100 podłożonych IED. Podczas operacji antyrebelianckich prowadzonych wspólnie z siłami amerykańskimi i afgańskimi w walce poległo ponad 30 rebeliantów, a kolejnych 300 zostało zatrzymanych.

Projekty rozwojowe

Oprócz działalności scricte bojowej istotnym obszarem aktywności VIII zmiany były projekty rozwojowe realizowane przez amerykańsko – polski Zespół Odbudowy Prowincji PRT oraz amerykański Zespół Wsparcia Rozwoju Rolnictwa (ADT). W 2010 r. polska część PRT zrealizowała 32 projekty finansowane w ramach polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ich łączna wartość wyniosła ponad 16 mln złotych. Dokonano rozbudowy dróg, wodociągów i sieci energetycznej. Budowano zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Przeprowadzono prace mające na celu poprawę warunków sanitarnych. Inne projekty wsparły przedsięwzięcia edukacyjne, resocjalizację i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Większość inwestycji w infrastrukturę zrealizowano w ramach przygotowań do obchodów „Ghazni 2013”, kiedy stolica prowincji ma stać się światową stolicą kultury islamu. W 2011 roku polski element PRT realizuje 33 projekty o wartości 23 mln złotych. Najważniejszym z nich jest budowa mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz wysypiska śmieci. Obie inwestycje zostaną zrealizowane w mieście Ghazni. Pozostałe inwestycje to zarówno projekty infrastrukturalne, ale również edukacyjne i zawodowe. (więcej na stronie www.isaf.wp.mil.pl w dziale poświęconym PRT). Na 2011 rok zaplanowano zwiększenie ogólnej liczby projektów PRT i ADT (Agribusiness Development Team) o 55% w stosunku do roku 2010.

Szkolenie sił afgańskich

Jednym z najważniejszych zadań Polskich Sił Zadaniowych w prowincji Ghazni jest szkolenie, nadzór i koordynacja działań 3 Brygady 203 Korpusu Narodowej Armii Afgańskiej (ANA) oraz Narodowej Policji Afgańskiej (ANP).

Szkolenie afgańskiej armii realizują Operacyjne Zespoły Doradczo – Szkoleniowe (OMLT). W rezultacie prowadzonego szkolenia zanotowano wzrost możliwości bojowych pododdziałów 3 Brygady ANA, wzrosły również umiejętności dowództwa oraz sztabu 3 Brygady, szczególnie w zakresie planowania i prowadzenia operacji, rozpoznania oraz działalności logistycznej. Poprawie uległ również stan wyposażenia pododdziałów 3 Brygady ANA. W czasie trwania VIII zmiany pododdziały 3 Brygady rozpoczęły samodzielną działalność operacyjną we współdziałaniu z zespołami bojowymi i oddziałami OMLT.

Równolegle, Operacyjne Zespoły Doradczo Szkoleniowe ds. Policji (POMLT) prowadziły działalność doradczo – szkoleniową w prowincjonalnym dowództwie policji, w komendach dystrykcyjnych oraz na posterunkach policji w Ghazni. Monitoringiem koalicyjnym objęto m.in. całą działalność operacyjną, logistyczną, szkoleniową i personalną. Duża aktywność nowego (mianowanego podczas VIII zmiany) szefa policji prowincji Ghazni oraz wsparcie doradców z sił koalicyjnych zaowocowały podniesieniem umiejętności kluczowego personelu policji. Dotyczy to szczególnie samodzielnego planowania i organizacji zabezpieczeń uroczystości lokalnych, państwowych i religijnych, wyszkolenia personelu czy walki z korupcją.

Zarządzanie

Polskie Siły Zadaniowe prowadzą działania wspierające rozwój administracji afgańskiej na terenie prowincji Ghazni. Grupa ds. Zarządzania i Rozwoju Dystryktów, we współpracy z CIMIC, PRT, ADT i innymi komórkami Sztabu oraz Zgrupowań Bojowych Polskich Sił Zadaniowych, realizuje projekty mające na celu rozwój dystryktów, aktywizację subgubernatorów, pomoc w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, edukacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, reintegracji, pomoc w projekcie Ghazni 2013. W grudniu 2010 roku zainaugurowano cykliczne spotkania z subgubernatorami. Na pierwszym tego rodzaju spotkaniu, w bazie Ghazni spotkało się 14 subgubernatorów, gubernator prowincji, dowódca i oficerowie Task Force White Eagle,

Odnotowano poprawę poziomu funkcjonowania administracji w 7 dystryktach (Andar, Deh Yak, Ghazni, Jagato, Gelan, Waghez, Qarabach). Zwiększyła się liczba urzędników wykonujących obowiązki w siedzibach urzędów, subgubernatorów cechowało większe zainteresowanie problemami społeczności dystryktów. Niestety, pomimo podjętych działań poziom administracji w dystryktach Giro i Ab Band nadal wymaga poprawy. Aktywność przedstawicieli PKW ukierunkowana była również na rozwój edukacji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i kultury. W ramach zwiększenia aktywności lokalnych władz realizowane są projekty z funduszy CERP, w ramach programu „Cash for work” mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej wśród lokalnej społeczności i poparcie dla władz afgańskich.

* * *

Polskie Siły Zadaniowe są rozmieszczone w pięciu głównych bazach w prowincji – Ghazni, Warrior, Giro, Vulcan, Qarabagh oraz w bazie sił koalicyjnych w Bagram. Polski Siły Zadaniowe, jako Task Force White Eagle to brygadowa grupa bojowa wchodzącą w skład Dowództwa Regionalnego Wschód z siedzibą w Bagram. Jej integralnymi elementami są także pododdziały amerykańskie – poza wspomnianym batalionem amerykańskim (obecnie Task Force Ramrod) w podporządkowaniu polskiego dowódcy znajdują się m. in. Zespół Wsparcia Rozwoju Rolnictwa (Texas Agribusiness Development Team), patrole wykrywania improwizowanych urządzeń wybuchowych – Road Clearance Patrol (RCP) oraz saperskie – Explosive Ordnance Disposal (EOD), amerykańsko – polski Zespół Odbudowy Prowincji (Provincial Reconstruction Team). Podobnie jak PRT, również szpital polowy w bazie Ghazni obsadzony jest głównie przez personel polski i amerykański.

Na wyposażeniu Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie znajdują się m. in. Kołowe Transporty Opancerzone Rosomak, pojazdy minoodporne, MRAP Cougar, MaxxPro i MaxxPro Dash. Kontyngent posiada własny pododdział lotniczy wykorzystujący specjalnie zmodernizowane do misji w Afganistanie śmigłowce transportowe Mi-17 oraz uderzeniowe Mi-24. W bardzo szerokim stopniu wykorzystuje bezzałogowe środki rozpoznawcze. Począwszy od najmniejszych Orbiterów, poprzez większe Scan Eagle, a skończywszy na najnowszym bezzałogowym aparacie latającym Aerostar, który od początku kwietnia realizuje loty operacyjne nad terenem całej prowincji Ghazni. Technika bojowa Polskich Sił Zadaniowych jest nasycona wieloma środkami łączności, lokalizacji wojsk własnych oraz urządzeniami noktowizyjnymi co pozwala na prowadzenie operacji bez względu na porę dnia.

Wysiłek i sukcesy VIII zmiany miały jednak swoją cenę. Podczas prowadzonych operacji straciliśmy 7 żołnierzy amerykańskich oraz 3 Polaków – 2 żołnierzy i 1 cywilnego ratownika medycznego.

***

Tekst i zdjęcia: Artur Weber/Sekcja Informacyjno – Prasowa PKW Afganistan