23 maja 2024

W Grudniowy Dzień

HrubieszówHrubieszów

Zakończył się organizowany corocznie przez Hrubieszowski Dom Kultury konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą „W grudniowy dzień – Hrubieszów 2008”.

Głównymi celami konkursu było:
– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem ,
– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich ,
– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,
– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,
– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

Pokonkursowa wystawa prac eksponowana jest w Hrubieszowskim Domu Kultury.

***

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. W GRUDNIOWY DZIEŃ z dnia 15 grudnia 2008 r.

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Jańczuk – mgr plastyki

Członkowie:
Helena Piekarz z Hrubieszowa , plastyk
Emilia Feliksiak – dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury
Andrzej Marut – starszy instruktor ds. plastyki HDK, organizator konkursu
Aneta Tęczak – sekretarz konkursu

W konkursie wzięli udział:

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Małego Księcia w Hrubieszowie,
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie,
Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie,
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie,
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie,
Zespół Szkół w Kryłowie,
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów WOP w Dołhobyczowie
Szkoła Podstawowa w Strzyżowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Honiatyczach
Szkoła Podstawowa w Zawalowie
Szkoła Podstawowa w Nieledwi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble
Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach
Szkoła Podstawowa w Malicach
Szkoła Podstawowa w Husynnem
Szkoła Podstawowa w Gozdowie
Szkoła Podstawowa w Sahryniu
Szkoła Podstawowa w Hulczu
Szkoła Podstawowa w Teratynie
Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Werbkowicach
Gimnazjum im. Polskich Noblistów Nr 17 w Werbkowicach,
Gimnazjum Nr 2 w Hrubieszowie
Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie,
Gimnazjum w Sahryniu,
Gimnazjum Nr 1 im. Króla Wł. Jagiełły w Hrubieszowie
Koła plastyczne HDK.

***

Na konkurs wpłynęło 309 prace nadesłane i złożone z 3 przedszkoli, 18 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i dwóch kół plastycznych z HDK. Zgodnie z regulaminem konkursu postanowiono nie rozpatrywać prac nie oprawionych w passe-partout oraz prac złożonych spoza powiatu hrubieszowskiego. Po wnikliwej ocenie postanowiono przyznać nagrody i wyróżnienia w czterech grupach wiekowych następującym autorom.

***

I grupa – przedszkola

Nagrody:
1. Lena Adamkiewicz lat 6 – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie – op. Agnieszka Żukowska
2. Julia Wikło lat 5 – Koło Plastyczne HDK – za dwie prace – instruktor A. Marut
3.Jacek Majdanik lat 5 Koło Plastyczne HDK – za dwie prace – instruktor A. Marut
4.Alicja Kujawska lat 6 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble – nauczyciel Wacława Chomik
5. Karolina Suchecka lat 6 – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie

Wyróżnienia :
1. Julia Saweczko lat 6 – Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach nauczyciel – nauczyciel Aneta Ziółkowska
2. Joanna Wrzyszcz lat 6 – Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach – nauczyciel Aneta Ziółkowska
3. Klaudia Momot lat 6 – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie op. Agnieszka Żukowska
4. Jagoda Karcz lat 5 – Koło Plastyczne HDK – za dwie prace –instruktor A.Marut
5. Julia Majewska lat 6 – Koło Plastyczne HDK – za dwie prace – instruktor A.Marut
6. Kinga Muzyczuk lat – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie op. Krystyna Zosik

***

II grupa – klasy I – III

Nagrody:
1.Wiktoria Stępień lat 9 – Koło Plastyczne HDK- instruktor A.Marut
2.Alicja Romaniszyn lat 9 – Koło Plastyczne HDK oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie
Nagroda specjalna za trzy prace – instruktor Andrzej Marut i nauczyciel Alicja Ryszkowska
3.Wiktor Grodski lat 9 – Kolo Plastyczne HDK za dwie prace – instruktor A. Marut
4. Dominik Butryn lat 9 – Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie – nauczyciel Anna Struzik – Nikodem
5.Oliwia Kuśmierek lat 8 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Anna Kryszczuk
6.Agnieszka Ożóg lat – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie
7.Karolina Hapoń lat 9 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie nauczyciel Alicja Dziedzic
8.Diana Jóźwiak lat 8 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie nauczyciel Anna Kryszczuk

Wyróżnienia :
1.Emilia Jasińska lat 8 – Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie – nauczyciel Anna Struzik – Nikodem
2.Diana Makolągwa lat 7 – Szkoła Podstawowa w Malicach – nauczyciel Aneta Kędzierowska
3.Patryk Fijołek ,lat 9 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Alicja Ryszkowska
4. Karolina Marchlewska lat 9 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Alicja Ryszkowska
5.Anna Dubienko lat 8 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie – nauczyciel Joanna Tomasiak
6. Krystian Kowalski lat 8 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Anna Kryszczuk
7. Anna Najczuk lat 7 – Koło Plastyczne HDK – za dwie prace – instruktor A.Marut

***

III grupa – kl. IV – VI

Nagrody:
1.Paulina Kidyba lat 11 – Koło Plastyczne HDK – za dwie prace – instruktor A. Marut
2.Barbara Marut lat 11 – Koło Plastyczne HDK za 2 prace – instruktor A. Marut
3.Izabela Janicka lat 10 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Barbara Hapoń
4.Aleksandra Nowosad – lat 12 – Szkoła Podstawowa w Turkowicach – nauczyciel Aneta Kędzierowska
5.Joanna Leśniak lat 11–Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie – nauczyciel Anna Struzik – Nikodem
6.Klaudia Litwińczuk lat 12 – za dwie prace – Szkoła Podstawowa w Werbkowicach – nauczyciel Maryla Sułkowska
7.Anna Jędrych lat 10 – Szkoła Podstawowa w Gozdowie – nauczyciel Grażyna Kwietniewska
8.Aleksandra Kuśmierek lat 11- Szkoła Podstawowa w Nieledwi – nauczyciel Wiesława Martyniuk
9. Katarzyna Dziewiczkiewicz lat 10 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Barbara Hapoń
10.Agnieszka Omiecińska lat 11 – Szkoła Podstawowa w Werbkowicach – nauczyciel Maryla Sułkowska

Wyróżnienia :
1.Wiktoria Mucha lat 12 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Barbara Hapoń
2.Aleksandra Opalińska lat 11 – Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie – nauczyciel Anna Struzik – Nikodem
3.Aleksandra Szulakiewicz lat 10 – Szkoła Podstawowa w Gozdowie – nauczyciel Grażyna Kwietniewska
4.Patrycja Zachaj lat 11 – Szkoła Podstawowa w Husynnem
5. Weronika Tomaszczuk lat – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie
– nauczyciel Jolanta Dragun
6. Ewelina Kryszczuk lat – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Barbara Hapoń
7 Małgorzata Łukasiewicz lat – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie – nauczyciel Jolanta Dragun
8. Estera Kędzierawska lat 11 – Szkoła Podstawowa w Malicach – nauczyciel Aneta Kędzierowska
9 Żaneta Stelmach lat 11 – Szkoła Podstawowa w Gozdowie

***

IV grupa – gimnazja

Nagrody:
1.Diana Szulakiewicz lat 15 – Gimnazjum w Werbkowicach – nauczyciel Zdzisława Tracz – Mardofel
2.Dominik Tumiłowicz – lat 13 – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Barbara Hapoń
3.Joanna Szwanc – kl. II – Gimnazjum Nr 2 w Hrubieszowie – nauczyciel Barbara Hapoń
4.Monika Pękala lat 15 – Gimnazjum w Werbkowicach – nauczyciel Zdzisława Tracz – Mardofel

Wyróżnienia :
1.Katarzyna Grabowska lat 14 – Gimnazjum Nr 2 w Hrubieszowie – nauczyciel Barbara Hapoń
2.Diana Rewucha lat 15 – Gimnazjum w Werbkowicach – nauczyciel Zdzisława Tracz – Mardofel
3.Kamila Olszańska kl. II – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie – nauczyciel Barbara Hapoń

***

Ogółem przyznano 27 nagród i 25 wyróżnień .

Komisja konkursowa dziękuje wszystkim za udział w konkursie, składając jednocześnie gratulacje laureatom i opiekunom za zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Na konkurs złożono prace ze Szkoły Podstawowej w Zawalowie. Komisja postanowiła zakwalifikować prace do wystawy, ale nie poddawać ocenie. Prace wpłynęły spoza powiatu hrubieszowskiego. Na ręce nauczyciela Agaty Romańskiej wystosowano podziękowanie za wysoki poziom prac.

***

Nagrody i wyróżnienia ufundowali:

Urząd Miasta w Hrubieszowie, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie i Hrubieszowski Dom Kultury.

info:
HDK

Hrubieszow 2008-12-23