13 czerwca 2024

W hołdzie Stanisławowi Staszicowi

Wójt Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach oraz Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich wsi Dziekanów zapraszają na Regionalne Uroczystości Staszicowskie.

Reklamy

Obchody odbędą się 11 maja 2008 r. w Dziekanowie.

Program obchodów:

Reklamy

10:45 – zbiórka delegacji przy miejscowej kaplicy
10:50 – przemówienie wójta gminy Hrubieszów
11:00 – Uroczysta Msza Święta

Po mszy św.:
– przemarsz pod pomnik St. Staszica i złożenie wieńców przez przybyłe delegacje,
– poczęstunek oraz część artystyczna w miejscowej szkole.

Reklamy

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając