15 czerwca 2024

Warsztaty Mądrzy Rodzice w Hrubieszowie

Od dnia 17.03.2012r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie rozpoczynają się warsztaty dla rodziców, realizowane według programu Mądrzy Rodzice. Patronat nad programem objęli Rzecznik Praw Dziecka oraz Fundacja Kidprotect. Warsztaty, w łącznej liczbie 50 godzin, będą się odbywać w cyklu sobotnim.

Reklamy

Priorytetowym celem warsztatów jest ćwiczenie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

Zajęcia warsztatowe mają na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawidłowej komunikacji z dzieckiem, mądrej dyscypliny, żywienia dziecka, higieny, szczepień ochronnych, prawnej ochrony rodziny, wychowania do seksualności, wychowania w duchu wartości, zapobiegania uzależnieniom itp.

Reklamy

Podczas warsztatów, rodzice będą mogli dzielić się swoimi radościami i troskami w ramach „Grupy wsparcia”.

Zajęcia dla rodziców poprowadzi certyfikowany lider programu „Mądrzy Rodzice” – pedagog Marta Kuczyńska wraz ze specjalistami z zakresu psychologii, medycyny, prawa i uzależnień.

Reklamy

Warsztaty są realizowane we współpracy i finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

Więcej informacji o programie „Mądrzy Rodzice”- na stronie www.madrzy-rodzice.pl