Warto działać w Szkolnym Klubie Europejskim

Europosłanka prof. Lena Kolarska-Bobińska zaprasza Szkolne Kluby Europejskie z Lubelszczyzny do udziału w akcji „KLUBIE – wykaż się!”. Najaktywniejsi uczniowie wyjadą na wycieczkę do Brukseli.

Reklamy

Praca Szkolnych Klubów Europejskich opiera się na wykorzystaniu naturalnego zaangażowania młodych ludzi w przedsięwzięcia, które są realizowane według ich własnych projektów. Akcja „KLUBIE – wykaż się!” ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnych SKE, które poprzez prowadzoną działalność budują i umacniają świadomość europejską wśród swoich członków i rówieśników. Właśnie taką postawę uczniów, nauczycieli oraz szkół chce promować Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Formą zgłoszenia do konkursu jest przesłanie do dnia 16 września 2011 r. krótkiej i zwięzłej informacji (max. 1 strona A4) o aktywności SKE, tj. opisu działań, np. kampanii informacyjnych, szkoleń, konkursów, spotkań ze znanymi osobami, współpracy z partnerami i instytucjami oraz innych, podejmowanych przez członków Klubu w regionie (w szkole lub w miejscu zamieszkania), na adres mailowy biura poselskiego: lenalubelska@lenalubelska.pl lub pod nr fax. 81 44 80 092.
Nagrodą dla członków najaktywniejszych Szkolnych Klubów Europejskich oraz dla ich opiekunów jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli, która odbędzie się w październiku br.

***

BIURO POSELSKIE
PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ
W LUBLINIE