Wicewojewoda Lubelski wizytował hrubieszowski Zakład Karny

Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk, w dniu 11 lutego 2019 roku wizytował Zakład Karny w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Z okazji 100 lecia więziennictwa

Wizyta była bezpośrednio związana ze Świętem Służby Więziennej, przypadającym na 8 lutego br. Równo 100 lat temu, 7 i 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”.

W dalszych latach ukazywały się kolejne akty prawne regulujące i ujednolicające działalność więzienniectwa jako instytucji państwowej. Stworzone wówczas przepisy dały podstawę obecnemu systemowi penitencjarnemu.

 

Przebieg wizyty

Wicewojewoda w asyście Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk. Janusza Krotkiewicza złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyt więźniów politycznych w ZK w Hrubieszowie.

Następnie odbyło się spotkanie z kierownictwem placówki. Wicewojewoda w trakcie zebrania podkreślił znaczenie Służby Więziennej w ochronie społeczeństwa przed spawacami przestępstw, oraz podziękował funkcjonariuszom za trudną i oddaną służbę dla dobra Ojczyzny, Z okazji Święta Służby Więziennej złożył wszystkim funkcjonariuszom życzenia wielu sukcesów w służbie, dużo wytrwałości i siły w wykonywaniu odpowiedzialnych zadań, spełniania zawodowych aspiracji oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor zakładu karnego przedstawił wicewojewodzie kadrę zakładu, która zaprezentowała zakres wykonywanych obowiązków, jak również podzieliła się swoim doświadczeniem w służbie. Rzecznik prasowy przedstawił historię ZK w Hrubieszowie, jego specyfikę, wskazał na najbardziej charakterystyczne obszary w działalności hrubieszowskiego więzienia.

Spotkanie zakończyła wizytacja placówki, podczas której płk Janusz Krotkiewicz przedstawi kadrę penitencjarną na stanowiskach pracy oraz zapoznał z warunkami życia oraz resocjalizacji osadzonych.

 

Więcej zdjęć >>

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Fot. ZK w Hrubieszowie