27 maja 2024

Widoczni – bezpieczni! Policjanci porozmawiają z dziećmi i rozdadzą odblaski

W dniu 15 stycznia podpisane zostało porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” a Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie i wspólnie podejmą się realizacji projektu pt. Widoczni – bezpieczni.

 

Kierując się potrzebą systematycznego działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu hrubieszowskiego oraz podnoszenia poziomu wiedzy z tego zakresu wśród najmłodszych mieszkańców powiatu, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” i Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie podejmują się realizacji projektu pt. „WIDOCZNI – BEZPIECZNI”, skierowanego przede wszystkim do dzieci z przedszkoli oraz uczniów z klas I – III szkół podstawowych.

W ramach projektu, którego realizacja będzie trwała w okresie do 31 czerwca br. funkcjonariusze policji realizować będą w przedszkolach i najniższych klasach szkół podstawowych z terenu powiatu spotkania z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a szczególnie bezpieczeństwa dzieci, w tym w zakresie bezpiecznego przemieszczania się z domu do placówki opiekuńczej lub szkolnej.

Problematyka bezpieczeństwa będzie poruszana przez funkcjonariuszy policji oraz działaczy Stowarzyszenia także podczas festynów i innych uroczystości organizowanych dla dzieci przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i szkolne, rodziców, placówki kultury, samorządy mieszkańców, policję, organizacje pozarządowe itp.

Podczas pogadanek, spotkań i festynów funkcjonariusze policji oraz działacze stowarzyszenia wręczą dzieciom opaski odblaskowe na rękę oraz naklejki odblaskowe na rowery. Opaski odblaskowe oraz naklejki zostały zakupione przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” ze środków otrzymanych w formie wsparcia od Banku BGŻ S.A. 


 

info:

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”