Wigilijne spotkanie w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

21 grudnia 2017 r. w świetlicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe funkcjonariuszy i pracowników.

Reklamy

 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz kościelnych, samorządowych, oraz przdstawicieli innych formacji mundurowych. Na zaproszenie płk. Janusza Krotkiewicza przybyli: ks. Prałat ppłk Andrzej Puzon – Proboszcz Parafii p.w MBNP w Hrubieszowie, ks. mjr Jan Kot – Proboszcz Parafii Prawosławnej, ks. dr Marek Giergiel – Proboszcz parafii Św. Ducha w Hrubieszowie, Pan Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów, Pan Sławomir Płoszaj – Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego, Pan Paweł Wojciechowski – Sekretarz Miasta Hrubieszowa, Pan Andrzej Lachowski – Prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, dr inż. Mariusz Nagadowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, mł. insp. Grzegorz Pietrasiak – Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie, ppłk SG Dariusz Łopocki Komendant PSG w Hrubieszowie, mjr Mariusz Kulczyński – Komandant PSG w Dołhobyczowie, podkom. Grażyna Palichleb – Kierownik Odziału Celnego w Hrubieszowie, Pan Tadeusz Wdowiak – Komendant Straży Miejskiej w Hrubieszowie, mł.bryg. Jacek Pudło – reprezenrujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, mjr Wojciech Lachowski – reprezentujący 2 hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, ks. Witold Bednarz i ks. Paweł Janiel – Kapelani Zakładu Karnego.

Modlitwę oraz krótkie kazanie o istocie Świąt Bożego Narodzenia wygłosił ks. Prałat ppłk Andrzej Puzon. Dyrektor hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej płk Janusz Krotkiewicz złożył najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Przekazał także słowa uznania i życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie od Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk. Włodzimierza Jacka Głucha.

Spotkaniu opłatkowemu w hrubieszowskiej jednostce towarzyszyła serdeczna i już niemal świąteczna atmosfera. Kolędy i opłatek za murami więzienia to niewątpliwie wyjątkowa chwila na oderwanie się od codziennego trudu służby.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Fot. ZK Hrubieszów