21 lipca 2024

Wodociągi

Horodło

Reklamy

Głównym celem podjętej inwestycji było poprawienie warunków życia mieszkańców wsi poprzez poprawę infrastruktury technicznej odpowiadającej za dostarczanie mieszkańcom wody.

W roku 2010 Gmina Horodło otrzymała pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach realizacji operacji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Hrebenne, Poraj, Kopyłów wraz ze stacją wodociągową w Kobło Kolonia”.

Reklamy

Wartość dofinansowania, to 2.443 673,00 zł., całość inwestycji 4.561 927,19 zł.

Reklamy

Głównym celem podjętej inwestycji było poprawienie warunków życia mieszkańców wsi poprzez poprawę infrastruktury technicznej odpowiadającej za dostarczanie mieszkańcom wody.

W wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 28,0 km.

***

Info:
Krzysztof Ostapiuk
UG w Horodle