15 lipca 2024

Wpływ Certyfikacji DGNB na Zrównoważone Metody Budowlane

Rola certyfikatu DGNB w tym, w jaki sposób buduje się dziś oraz eksploatuje obiekty, jest naprawdę spora. Coraz większą wagę przykłada się między innymi do aspektów ekologicznych i ekonomicznych. W tym artykule przekonasz się, czym jest certyfikat DGNB oraz dowiesz się, jaki wpływ ma on na budownictwo. 

Reklamy

Czym jest certyfikat DGNB?

Certyfikat DGNB to dokument, który potwierdza wysoką jakość obiektu w kontekście czynników zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych oraz społecznych. DGNB jest najpopularniejszym na rynku nieruchomości systemem certyfikacji wielokryterialnej. Jest on opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego i prawdopodobnie jest najbardziej przejrzystym systemem oceny budynków ze wszystkich systemów wielokryterialnych.

Certyfikacja DGNB ma dwa wymagania krytyczne, które nie są uzależnione od innych punktów. Wymagania te określają, że:

Reklamy
  • w powietrzu testowanych pomieszczeń całkowita zawartość organicznych związków lotnych musi być niższa niż 3 tysiące mikro g/m3, a zawartość formaldehydu musi być niższa niż 120 mikro g/m3.
  • budynki muszą być wyposażone w udogodnienia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych we wszystkich ogólnodostępnych przestrzeniach.

Żaden z innych systemów nie ma tak jasno określonej kwestii tego typu ułatwień dostępu. Ponadto certyfikat DGNB stawia wymogi, jeśli chodzi o:

  • aspekt ekonomiczny,
  • aspekt ekologiczny,
  • aspekt technologiczny,
  • aspekt społeczno-kulturowy,
  • aspekt lokalizacji,
  • aspekt jakości procesu.

System certyfikacji DGNB swoją przejrzystość gwarantuje także zaledwie trzema poziomami certyfikacji. Są to: Bronze, Silver oraz Gold. Uzyskanie wyższej kategorii wymaga spełnienia wszystkich wymogów niższej. 

Reklamy

Jaki wpływ ma certyfikacja DGNB na budownictwo?

Certyfikacja DGNB skupia się na minimalizowaniu negatywnego wpływu budynku na środowisko, co obejmuje zarówno proces budowlany, jak i eksploatacyjny. Wymagania dotyczące ograniczenia zawartości szkodliwych związków lotnych i formaldehydu w powietrzu wewnątrz budynków przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i zdrowia użytkowników. 

Certyfikat DGNB wymaga także nacisku na efektywność energetyczną. Budynek powinien zużywać jak najmniej energii, a najlepiej wykorzystywać energię odnawialną. Nacisk na ochronę środowiska również jest istotny. Dzięki DGNB coraz większe znaczenie zaczęły mieć kwestie związane ze zużyciem wody, gospodarką odpadami oraz redukcją emisji zanieczyszczeń. Wykorzystanie wody deszczowej i segregacja odpadów to tylko przykłady promowanych działań.

W budownictwie coraz większą rolę zaczęły odgrywać także aspekty, takie jak zdrowie oraz komfort. Obejmuje to jakość powietrza, odpowiednie oświetlenie oraz komfort akustyczny dla użytkowników obiektów. W kontekście certyfikacji DGNB istotna jest także odpowiedzialność społeczna. Ważne jest na przykład, czy obiekt wspiera lokalną gospodarkę oraz promuje interakcje społeczne. 

Jak widzisz, certyfikat DGNB wywarł ogromny wpływ na zrównoważone metody budownictwa. Jeżeli zależy Ci na tym, aby obiekt, którym zarządzasz, otrzymał certyfikat, koniecznie skorzystaj ze wsparcia specjalistów. Godną polecenia firmą, która wspiera w spełnieniu kryteriów niezbędnych do uzyskaniu certyfikacji DGNB oraz która nadaje certyfikat jest JWA. Przekonaj się, co jest wymagane, aby otrzymać certyfikat DGNB od JWA i skorzystaj z oferty tego usługodawcy.


tekst i fot. mat. partnera, fot. źródło: pixabay.com