14 czerwca 2024

Współpraca Zakładu Karnego w Hrubieszowie i Nadleśnictwa Strzelce (ZDJĘCIA)

W siedzibie Nadleśnictwa Strzelce przy ul. Grabowieckiej, podpisano porozumienie dotyczące współpracy Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Strzelce z Zakładem Karnym w Hrubieszowie.

Reklamy

W dniu 13 lutego br. ppłk Tomasz Buczek – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie podpisał porozumienie o współpracy z panem Krzysztofem Gronkiem – Nadleśniczym Nadleśnictwa Strzelce.

W wydarzeniu udział wzięli m.in: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Aneta Karpiuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krzysztof Gronek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Tomasz Buczek.

Reklamy

Głównym celem podpisanego porozumienia będzie współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw.

Resocjalizacja przez pracę jest coraz popularniejsza w naszym kraju, również dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw mogących dać odpowiednie warunki pracy dla osadzonych. Działanie te dają możliwość więźniom wyjścia poza więzienne mury, obserwacji zmieniającego się świata oraz co istotne spłacania zadłużeń, potwierdzają to słowa wiceministra sprawiedliwości: 

Reklamy

Praca jest tą formą resocjalizacji, która jest najbardziej skuteczna. Jest również efektywna z punktu widzenia osadzonych. Często są to osoby, które mają różnego rodzaju zobowiązania, w szczególności alimentacyjne. I odpłatna praca pomaga im te zobowiązania spłacać. Ale również jest to forma przywracania osadzonych do społeczeństwa.” – powiedział w czasie uroczystości dr Marcin Romanowski

Zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Strzelce będzie następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych.

­

(info i fot. ZK Hrubieszów / por. Adrian Małecki, Nadleśnictwo Strzelce / Sebastian Borowiec)


Zobacz też:

Hrubieszów: Zakład Karny w Caritas (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Zakład Karny w Caritas (ZDJĘCIA)


LubieHrubie na YouTube