Wspomnienia Antoniego Wiatrowskiego w kwartalniku KARTA

Kilkadziesiąt lat temu Antoni Wiatrowski spisał swoje wspomnienia na temat życia w Hrubieszowie w latach swojej młodości. Urodził się 1 czerwca 1989 r. co oznacza, że opisany przez niego okres ma już ponad 100 lat i dotyczy często mało znanej historii naszego regionu.

Reklamy

Maszynopis tych wspomnień przechowywany jest obecnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Towarzystwie Regionalnym Hrubieszowskim. Jego fragmenty publikowane były dotychczas tylko przez Biuletyn TRH.

W najnowszym kwartalniku Ośrodka KARTA, z którym współpracuje hrubieszowska biblioteka przy projekcie CATL, ukazały się fragmenty wspomnień A. Wiatrowskiego, dotyczące unitów, ich obecności i burzliwych dziejów na hrubieszowszczyźnie.

Artykuł wzbogacony został fotografiami pochodzącymi z hrubieszowskiego Muzeum oraz z zasobów CATL.

 

Więcej o najnowszym numerze kwartalnika „Karta” »

 

Info: MBP Hrubieszów