25 czerwca 2024

Wybrano Radę Nadzorczą HSM

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Podczas cząstkowych Walnych Zgromadzeniach w czerwcu 2009 r. wybierano kandydatów do Rady Nadzorczej Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, która ukonstytuowała się 10 lipca 2009 r. w niżej podany sposób.

Prezydium Rady
Przewodniczący – Marian Jarząbek
Z – ca przewodniczącego – Dariusz Bednarz
Sekretarz – Ewa Bolek

Reklamy

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Józef Baczewski
Członek Komisji – Marian Kabaciński
Członek Komisji – Piotr Kossowski

Reklamy

Komisja Gospodarczo – Społeczna
Przewodniczący – Władysław Pielecki
Członek Komisji – Wanda Białecka
Członek Komisji – Witold Panasiewicz
Członek Komisji – Bogdan Szociński

Podczas wszystkich cząstkowych Zgromadzeniach zostały przyjęte wnioski i uchwały, które w okresie kadencji powinny być zrealizowane, czego serdecznie życzymy.

Opracował – mak

Hrubieszow LubieHrubie 2009