Wybrano władze Komitetów Terenowych oraz Zarządy Powiatowe PiS

19 grudnia 2017 r. w Zamościu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawieni zostali wszyscy wybrani członkowie władz Komitetów Terenowych PiS oraz Zarządy Powiatowe PiS, w tym z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Prawa i Sprawiedliwości z dnia 30 września 2017 r. w sprawie wyboru władz terenowych PiS wybory władz terenowych PiS we wszystkich organizacjach okręgowych odbyły się między dn. 1 października 2017 r. a dn. 15 grudnia 2017 r. Na podstawie przepisów zawartych w Ordynacji Wyborczej do władz terenowych PiS, Prezes Zarządu Okręgowego Okręg nr 7 – Chełm Sławomir Zawiślak wydał zarządzenie o podziale na Komitety Terenowe PiS w Okręgu. 

Należy podkreślić, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą, wybory na szczeblu gminnym (komitety terenowe) i powiatowym (zarządy powiatowe) zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny. Każdy z wyborców miał 1 głos, w zebraniach uczestniczyli wszyscy uprawnieni członkowie, władze wyłoniono w głosowaniu tajnym.  

Poniżej przedstawiamy podział terytorialny poszczególnych Komitetów Terenowych PiS oraz składy wybranych władz.

Uwaga! Członkami Zarządów Powiatowych PiS są wszyscy Przewodniczący Zarządów Komitetów Terenowych i osoby wybrane na zjazdach powiatowych w wyborach uzupełniających spośród wszystkich członków partii w danym powiecie. 

 

***

 

Zarządy Komitetów Terenowych w powiecie hrubieszowskim:

Komitet Hrubieszów Miasto: Przewodnicząca Zarządu – Jadwiga Mazur, Sekretarz – Radosław Maksymowicz, Skarbnik – Joanna Kuczewska.

Komitet Gmina Werbkowice: Przewodniczący Zarządu – Jan Bak, Sekretarz – Wojciech Bożek, Skarbnik – Stanisław Kłos.

Komitet Gmina Mircze, Dołhobyczów: Przewodnicząca Zarządu – Iwona Huczek, Sekretarz –Leszek Chodźko, Skarbnik – Maria Małek.

Komitet Gminy Hrubieszów: Przewodniczący Zarządu – Zbigniew Sałęga, Sekretarz – Ewa Puszek- Nowak, Skarbnik – Wacław Pyzik.

 

Skład Zarządu Powiatowego PiS w Hrubieszowie przedstawia się następująco:

Przewodniczący  – Radosław Maksymowicz,

Skarbnik              – Maria Małek,

Sekretarz            – Jan Bak,

Skład Zarządu Powiatowego PiS uzupełniają członkowie – Iwona Huczek, Anna Kusiak-Janiec, Jadwiga Mazur, Zbigniew Sałęga.

 

***

 

Zarządy Komitetów Terenowych w powiecie biłgorajskim:

Komitet Biłgoraj Miasto: Przewodniczący Zarządu – Łukasz Pracoń Sekretarz – Tomasz Książek, Skarbnik – Andrzej Babij

Komitet Gmina Biłgoraj: Przewodniczący Zarządu – Piotr Olszówka, Sekretarz – Bogdan Serafin, Skarbnik – Janusz Różański.

Komitet Gminy Aleksandrów, Józefów, Tereszpol: Przewodniczący Zarządu – Łukasz Potocki, Sekretarz – Tadeusz Gontarz, Skarbnik – Tomasz Maciusiak.

Komitet Gminy Biszcza, Potok Górny, Tarnogród: Przewodniczący Zarządu – Ryszard Szponar, Sekretarz – Jan Łebko, Skarbnik – Dariusz Żemła.

Komitet Gminy Frampol, Goraj, Turobin: Przewodniczący Zarządu – Andrzej Szarlip, Sekretarz – Czesław Kubina, Skarbnik – Andrzej Kozina.

Komitet Gminy Łukowa, Obsza, Księżpol: Przewodnicząca Zarządu – Maria Gałka, Sekretarz – Agnieszka Sarzyńska, Skarbnik – Grzegorz Kutni.

 

Skład Zarządu Powiatowego PiS w Biłgoraju przedstawia się następująco:

Przewodniczący – Piotr Olszówka,

Sekretarz – Łukasz Pracoń,

Skarbnik – Maria Gałka.

Skład Zarządu Powiatowego PiS uzupełniają członkowie – Czesław Kubina, Andrzej Łagożny, Łukasz Potocki, Ryszard Szponar, Beata Strzałka, Andrzej Szarlip.

 

***

 

Zarządy Komitetów Terenowych w powiecie tomaszowskim:

Komitet Tomaszów Lubelski Północ: Przewodniczący Zarządu – Tomasz Zieliński, Sekretarz – Renata Miziuk, Skarbnik – Halina Stefanik, Członek Zarządu  – Leszek Dmitroca.

Komitet Tomaszów Lubelski Południe: Przewodniczący Zarządu – Mirosław Fus, Sekretarz – Monika Pikuła, Skarbnik – Romana Kłoczkowska, Członek Zarządu  – Jacek Pawłucki.

Komitet Gminy Susiec, Tomaszów Lubelski: Przewodniczący Zarządu – Henryk Karwan, Sekretarz – Beata Maryńczak, Skarbnik – Piotr Babiarz.

Komitet Gminy Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek: Przewodniczący Zarządu – Robert Bondyra, Sekretarz – Adam Piasecki, Skarbnik – Leszek Rechul.

Komitet Gminy Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Tarnawatka: Przewodniczący Zarządu – Dariusz Czop, Sekretarz – Marek Łuszczyński, Skarbnik – Piotr Pasieczny.

 

Skład Zarządu Powiatowego PiS w Tomaszowie Lubelskim  przedstawia się następująco:

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Żukowski,

Skarbnik – Leszek Kodymowski,

Sekretarz – Tomasz Zieliński.

Skład Zarządu Powiatowego PiS uzupełniają członkowie: Robert Bondyra, Dariusz Czop, Mirosław Fus, Henryk Karwan, Piotr Pasieczny, Jacek Pawłucki.

 

***

 

Zarządy Komitetów Terenowych w powiecie zamojski ziemskim:

Komitet Zamość Miasto ( Powiat Grodzki ) – Przewodniczący Zarządu – poseł Sławomir Zawiślak.   Marcin Gardyga – Sekretarz, Jan Obszański- Skarbnik . Członkowie -Adam Pawlik, Leszek Tabiszewski, Piotr Błażewicz.

Komitet Zamość Gmina – Przewodniczący Zarządu Waldemar Błahut, członkowie: Stanisław Grześko – Sekretarz i Damian Wojtala – Skarbnik.

Komitet Gminy Szczebrzeszyn, Zwierzyniec – Przewodniczący Zarządu Jacek Paluch, członkowie: Ala Kołodziejczyk – Sekretarz, Andrzej Skiba – Skarbnik, Paweł Szadura i Jarosław Śliwiński.

Komitet Gminy Nielisz, Radecznica, Sułów – Przewodniczący Zarządu Janusz Łapa, członkowie: Lucjan Bednarz – Sekretarz i Sebastian Paul – Skarbnik.

Komitet Gminy Adamów, Krasnobród, Łabunie – Przewodniczący Zarządu Janusz Nawój, członkowie: Roman Flaga – Sekretarz i Jan Teterycz – Skarbnik.

Komitet Gminy Komarów Osada, Miączyn, Sitno – Przewodniczący Zarządu Janusz Brzozowski, członkowie: Ryszard Jaroni – Skarbnik, Zdzisław Skiba – Sekretarz, Krzysztof Zwolak.

 

Skład Zarządu Powiatowego PiS w Zamościu przedstawia się następująco:

Przewodniczący Zarządu – Krzysztof Gałaszkiewicz,

Skarbnik – Monika Kosecka,

Sekretarz – Jacek Paluch.

Skład Zarządu Powiatowego PiS uzupełniają członkowie: poseł Sławomir Zawiślak, Waldemar Błachut, Janusz Łapa, Sebastian Paul, Janusz Nawój, Lucjan Bednarz i Janusz Brzozowski.

 

***

 

Wybory do nowo utworzonego Komitetu Gminy Grabowiec, Skierbieszów, Stary Zamość odbędą się w terminie późniejszym ze względów proceduralnych.

Jednocześnie uczestnicy konferencji poinformowali, że zamierzeniem władz PiS z terenu Zamojszczyzny jest praca na rzecz poprawy życia mieszkańców. Program PiS to otwarty zbiór postulatów dotyczących realnych problemów społeczności. W/w chcą wsłuchać się w opinię mieszkańców i jednocześnie zapraszają wszystkich chętnych do współpracy dla realizacji ww. celu także pracy, której efektem będzie wygranie najbliższych wyborów samorządowych w regionie. 

Członkowie nowo wybranych władz terenowych PiS podkreślili, że zdają sobie sprawę z faktu, iż znaczna część problemów samorządowej Zamojszczyzny ma swoje źródło w zastanych i skostniałych strukturach samorządowych zdominowanych od wielu lat przez PSL i PO. Przekłada się to na niezadowalający rozwój regionu  (np. fatalny stan dróg gminnych i powiatowych) i niewielki poziom innowacyjności lokalnej gospodarki. Zjawisko to skutkuje także brakiem możliwości realizacji wizji i pragnień przez zdolnych i ambitnych członków naszej regionalnej społeczności, dla których często jedyną dostępną formą życiowej drogi jest emigracja.

Na zakończenie konferencji Prezes Zarządu Okręgu Poseł Sławomir Zawiślak wspólnie z zebranymi członkami struktur powiatowych przekazali wszystkim życzenia świąteczne – radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2018 Roku. Następnie uczestnicy podzielili się opłatkiem.

 
 
źródło i fot. Biuro Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu