19 czerwca 2024

Wyciek gazu z cysterny

W dniu 10 listopada o godz.11:00 na terenie Rozlewni Gazu Płynnego przy ul. Piłsudskiego 133 w Hrubieszowie nastąpiło rozszczelnienie przewodów cysterny kolejowej z gazem propan-butan. Ulatniający się gaz tworzył zagrożenie wybuchowe. W wyniku wycieku obrażeniom ulegli dwaj pracownicy zakładu usiłujący własnymi siłami usunąć powstałą awarię.
Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń, które odbyły się dziś w naszym mieście.

Reklamy

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE SŁUŻB RATOWNICZYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD
KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

Założenia ćwiczeń

Reklamy

W dniu 10 listopada br. o godz.11.00 na terenie Rozlewni Gazu Płynnego przy ul. Piłsudskiego 133 w Hrubieszowie następuje rozszczelnienie przewodów w czasie rozładunku cysterny kolejowej z gazem propan-butan stojącej na stanowisku rozładunku cystern.

Stanowisko rozładunku cystern zlokalizowane jest na terenie zakładu na bocznicy kolejowej.
W wyniku wycieku gazu propan butan obrażeniom ulegają dwaj pracownicy zakładu usiłujący własnymi siłami usunąć powstałą awarię.

Reklamy

Ulatniający się gaz tworzy zagrożenie wybuchowe. Istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia pozostałych pracowników zakładu, zagrożenie wybuchu i pożaru autocysterny samochodowej oraz sąsiednich obiektów zakładu (wiata do napełniania butli, magazyn butli oraz zbiornik z gazem).

W odległości około 250 metrów od Zakładu przepływa rzeka Huczwa. Prawdopodobne jest, że w przypadku dłuższego podawania wody będzie istniała konieczność budowy zaopatrzenia wodnego z rzeki.

W ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki:

1) JRG Hrubieszów – GCBA 4/24
2) JRG Hrubieszów – GLBA 1/10
3) JRG Hrubieszów – SLOP
4) OSP Teptiuków – GCBA 6/32
5) OSP Dziekanów – GCBA 6/32
6) OSP Horodło – GBM 2/8
7) OSP Mircze – GBA 2,5/16
8) OSP Dołhobyczów – SLRt
9) OSP Uchanie – GBA 2,5/16
10) OSP Trzeszczany – SLRt
11) Policja
12) Pogotowie ratunkowe

Dowódca akcji ratowniczej – asp. sztab. Piotr Szymusiak
Rozjemca – st. kpt. Jan Albiniak

Ćwiczenia tego typu przeprowadzane są co najmniej raz w roku w celu doskonalenia współdziałania służb ratowniczych na terenie powiatu oraz doskonalenia współpracy strażaków.

Przed częścią praktyczną przeprowadzono odprawę ze strażakami oraz ćwiczenia aplikacyjne ( w sposób teoretyczny).

Zebrał się też Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego.
Ćwiczenia zostały zakończone ich omówieniem przez rozjemcę, który ocenił sposób przeprowadzenia założonej akcji ratowniczej.

Uczestników ćwiczenia oraz obserwatorów poczęstowano strażacką grochówka oraz kawą zbożową.

Komenda składa podziękowania dla:
– Kierownictwa Rozlewni Gazu Płynnego za udostępnienie obiektu do ćwiczeń i środków pozoracji,
– Strażakom biorącym udział w ćwiczeniu i zabezpieczeniu logistycznym,
– Pogotowiu Ratunkowemu,
– Policji,
– Obserwatorom,
– Emerytowanym strażakom – za pomoc w przygotowaniu posiłku dla ćwiczących,
– Starostwu Powiatowemu – za dofinansowanie posiłku,
– Redakcji www.lubiehrubie.pl za wykonanie dokumentacji fotograficznej.

informacja
rzecznik KP PSP w Hrubieszowie
Piotr Sendecki

zobacz zdjęcia >>