12 kwietnia 2024

„Wydrzeć prawdę – w Wołyniu miłości zbawienie”

HrubieszówHrubieszów

Taki jest tytuł konferencji, która odbędzie się we wtorek, 2 VI 2009 r. od g. 9.30 w Jednostce Wojskowej w Hrubieszowie, a którą organizuje Klub Garnizonowy w Hrubieszowie przy współpracy ze Środowiskiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej z Hrubieszowa.

Konferencja odbędzie się pod hasłem:
„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie !”
(III część Dziadów Adama Mickiewicza)

***

Program konferencji:

1. „Pamięć trwa … „ – montaż słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci współpracujących z Klubem Garnizonowym.

2. „O pamięć wołają ofiary – przemilczenie ludobójstwa na Kresach” – projekcja fragmentu filmu dokumentalnego Pt. „Pożoga”.

3. „Pielgrzymowanie po Ziemi Wołyńskiej” – wystąpienie ks. prałata ppłk Andrzeja Puzona.

4. „Krajobrazy Wołynia” – prelekcja mgr Jana Pawłowskiego

5. „Akcja „Burza” na Lubelszczyźnie, Polesiu i Kresach Wschodnich w realizacji 27 WDP AK – prelekcja mgr Janusz Woźnicy

6. „Wierni do końca Ojczyźnie – dowódcy 27 WDP AK – referat kpt. Dariusza Ziółkowskiego

7. Współpraca Klubu Garnizonowego ze Środowiskiem Żołnierzy 27 WDP AK w Hrubieszowie – prezentacja multimedialna z komentarzem mgr Edyty Biszczat (kierownik Bibliotek ki Klubu Garnizonowego)

8. „Dzieje 27 WDP AK utrwalone we wspólnych wspomnieniach” – prelekcje: sekretarza Zarządu Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Hrubieszowie p. Tadeusza Bartnika oraz członków Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Chełmie.

9. Tradycje 27 WDP AK na Ziemi Lubelskiej – mgr Anna Jasińska (kierownik Klubu Garnizonowego w Hrubieszowie)

10. Wystąpienie gości. Dyskusja.

11. Zwiedzanie okolicznościowej wystawy – Wołyń w zbiorach Bibliotek Muzeum Powiatowego im. Stanisława Staszica i Biblioteki Klubu Garnizonowego.

Poczet Sztandarowy Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie będzie reprezentować kadra Jednostki Strzeleckiej 2020 w Hrubieszowie: d-ca Jakub Zachaj, z-ca ds. szkolenia Grzegorz Flunt, z-ca ds. logistyki Łukasz Słupski.

***

Ze strony Wikipedia

Akcja „Burza”

Akcja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim, w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy wojska radzieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-radziecką z 1939, do stycznia 1945. Rozkaz do rozpoczęcia akcji wydał w listopadzie 1943 Komendant Główny AK, gen. Tadeusz Komorowski. 26 października 1944, Komendant Główny AK gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz jej zakończenia. Do Akcji Burza zmobilizowano łącznie ok. 100 000 żołnierzy i oficerów AK. Itd. …

Akcja Burza na Wołyniu

Akcja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw oddziałom Wehrmachtu, w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem i w trakcie działań Armii Czerwonej przeciw wojskom niemieckim, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej na terytorium województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Na Wołyniu w akcji tej wzięło udział 6,5 tys. żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty.

Janusz Woźnica

ur. 23 lutego 1949 w Miączynie – polski polityk, nauczyciel, senator I i II kadencji. Ukończył w 1975 studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1975 do 2007 pracował w liceum ogólnokształcącym w Hrubieszowie. W 1980 podjął działalność w rolniczej „Solidarności”. W 1986 za działalność opozycyjną został skazany na karę półtora roku pozbawienia wolności, zwolnienie uzyskał po około pół roku. Sprawował mandat senatora I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego oraz II kadencji z listy Porozumienia Ludowego. W Senacie reprezentował województwo zamojskie. Pod koniec lat 90. działał w Ruchu Społecznym AWS. W latach 1998-2002 pełnił funkcję radnego sejmiku lubelskiego. W 2001 ubiegał się o mandat posła z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2007 został wybrany do władz wojewódzkich NSZZ „S” Rolników Indywidualnych.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Sztandar Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie.

Hrubieszow LubieHrubie 2009