17 czerwca 2024

Wymiana Szkolnych Klubów Europejskich

Działający przy Gminnym Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Moniatyczach Szkolny Klub Europejski został zakwalifikowany do programu Wymiany Szkolnych Klubów Europejskich z Polski i Ukrainy.

Reklamy

Program realizowany jest przez Polską Fundację im. Roberta Schumana ze środków programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

Partnerem gimnazjum z Moniatycz jest ukraińska szkoła z Krzywego Rogu.

Reklamy

Uczniowie z Moniatycz przebywali z wizytą u swoich ukraińskich kolegów i uczestniczyli tam we wspólnie przygotowanym wydarzeniu o tematyce europejskiej.

Od dnia 10 listopada rozpoczyna się rewizyta uczniów z Krzywego Rogu w Polsce.

Reklamy

W dniu 14 listopada o godz. 9:00 w ZSP w Moniatyczach rozpocznie się konferencja integracyjna uczestników wymiany. Program konferencji przewiduje prezentację szkół powiatu hrubieszowskiego oraz szkoły z Krzywego Rogu, a także przeprowadzenie debaty na temat „Wymiana międzynarodowa szkół”. Natomiast w części artystycznej przewidziano spektakl „Kopciuszek XXI wieku”. Spotkanie zakończy się posadzeniem pamiątkowego drzewa.

W każdym etapie działań projektu aktywnie uczestniczyć będą uczniowie. Ich zaangażowanie widoczne będzie poprzez:
– przygotowanie i prowadzenie Dnia Europejskiego: konkursy, quizy, zawody sportowe, mecz piłki nożnej,
– promocję szkoły, okolicy,
– udział we wspólnych warsztatach umożliwiających wymianę doświadczeń,
– udział w zajęciach edukacyjnych – „mini” kurs języka: ukraińskiego i polskiego, prezentacje,
– zorganizowanie i udział w debacie,
– przedstawienie tradycji szkoły – obchody Dnia Patrona Szkoły, otrzęsiny klas pierwszych,
– zorganizowanie spotkań integracyjnych – dyskoteka z muzyką polską i ukraińską, piknik z harmonią i piosenką,
– udział we wspólnej wycieczce po Roztoczu.

Fundacja im. Schumana pokrywa koszty przejazdów uczestnikom wymiany w obie strony. Do tegorocznej edycji wymiany SKE zakwalifikowano 10 szkół z całej Polski, z których każdej przyporządkowany został ukraiński partner.

info
UG Hrubieszów