13 kwietnia 2024

Wynagrodzenie Burmistrza i diety Radnych

Kiedyś zapytano mojego znajomego, który jest muzykiem i nauczycielem w podkrakowskim miasteczku, dlaczego nie kandyduje na radnego?
– Polityka mnie nie interesuje – odpowiedział.
– No tak… – usłyszał. – Ty nie musisz dorabiać, jako radny, bo dorabiasz na weselach!

Nie wiem, czy nasi samorządowcy traktują swoje funkcje, jako sposób na dorobienie do pensji, czy też podreperowanie rodzinnego budżetu – mam nadzieję, że gratyfikacje, które dostaną, będą jedynie symbolicznym wynagrodzeniem ich ciężkiej dla miasta pracy. I obym się nie mylił…

Wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hrubieszowa uchwalona na dzisiejszej sesji Rady Miasta:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.370 zł miesięcznie.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.400 zł miesięcznie.
3. Dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1.154 zł miesięcznie.
4. Dodatek stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 874 zł miesięcznie.

Wysokości diet uchwalone dla radnych na podstawie kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej – podane poniżej stawki obliczono na podstawie kwoty 1726,74, ale ponieważ uległa ona w ostatnim czasie zwiększeniu do 1835 zł, również stawki diet proporcjonalnie się podniosą):

Przewodniczący Rady Miasta – 75 % kwoty bazowej – 1295,05 zł
Z-ca Przewodniczącego – 32 % – 552,54 zł
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 32 % – 552,54 zł
Przewodniczący innych komisji – 29 % – 500,74 zł
Członkowie Komisji Rewizyjnej – 26 % – 448,95 zł
Dieta Radnego – 23 % – 397,15 zł

Na dzisiejszej sesji został oficjalnie przedstawiony Radzie zastępca burmistrza – Pan Marek Bartkowiak. Jego wynagrodzenie jeszcze nie zostało ustalone.

zobacz zdjęcia >>