22 maja 2024

Wyróżnienie w konkursie matematycznym dla ucznia Staszica

Mateusz Malon, uczeń klasy maturalnej o profilu matematyczno – fizycznym Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie (Staszic) po raz kolejny dowiódł swojej wiedzy i umiejętności. Młody matematyk, podopieczny pana Marka Krasińskiego, otrzymał wyróżnienie w prestiżowym dla Zamojszczyzny konkursie.

W dniu 13 marca 2013 w Instytucie Matematyki i Technologii Innowacyjnych PWSZ odbył się finał konkursu „Matematyczne zmagania”, organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Zamościu.

Punktualnie o godz. 11 finaliści otrzymali zestawy zadań do rozwiązania. Do każdego zadania proponowane były 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna była prawdziwa. Do finałowych zmagań przystąpiło 63 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, spośród 745 uczestników I etapu konkursu. Na rozwiązanie zadań finaliści mieli 60 minut, po czym testy były sprawdzane przez studentów z Koła Naukowego Matematyków PWSZ. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez uczestników finału, o kolejności decydowała liczba uzyskanych punktów w I etapie.

Podczas, gdy studenci sprawdzali prace, finaliści wysłuchali wykładu dr Jerzego Mycki pt. „Co to jest dowód matematyczny?”.

Dyplomy uczestnictwa w finale konkursu, wyróżnienia i nagrody wręczył Rektor PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn i Dyrektor LSCDN o/Zamość Bogdan Leszczuk.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi i trzymamy kciuki na egzaminie maturalnym.

 

 

źródło: ZS nr 2