XI Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Powiatu Hrubieszowskiego

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie i Redakcja Dziennika Wschodniego zapraszają do wzięcia udziału w „XI PLEBISCYCIE NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA I TRENERA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W 2009 ROKU”.

***

Reklamy

Jest to już kolejna edycja konkursu cieszącego się od lat ogromnym zainteresowaniem czytelników corocznie typujących kandydatów do tytułu „Najlepszego Sportowca i Trenera Powiatu Hrubieszowskiego”. Wybieramy 10 najlepszych sportowców i 5 najlepszych trenerów poprzez głosowanie za pomocą kuponów drukowanych na łamach Dziennika Wschodniego. Zasady głosowania w Plebiscycie i kupony publikowane będą w Dzienniku Wschodnim przez okres 4 tygodni.

W uroczystym podsumowaniu plebiscytu uczestniczyć będą władze samorządowe powiatu i gmin, przedstawiciele organizacji sportowych oraz bohaterowie plebiscytu – trenerzy i sportowcy.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do nominowania do Plebiscytu zawodników i trenerów, którzy w mijającym 2009 roku odnieśli znaczące sukcesy, wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami i wynikami, itp.

Zgłoszenia do Plebiscytu prosimy przesyłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34
22 – 500 Hrubieszów
w terminie do 23 lutego 2010 r.

Zgłoszenie dotyczące kandydatów do Plebiscytu powinno zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika/ trenera;
2) datę urodzenia zawodnika/ trenera;
3) adres zamieszkania zawodnika/ trenera;
4) dyscyplinę sportowa;
5) osiągnięcia sportowe kandydata w 2009 roku;
6) ewentualnie zdjęcie kandydata w formie elektronicznej;
7) podpis zgłaszającego.

W związku z planowaną publikacją dotyczącą osiągnięć i przebiegu kariery sportowej zawodników i trenerów zgłoszonych do Plebiscytu, mającej na celu zachęcenie kibiców sportowych do głosowania, prosimy o dołączenie fotografii zawodnika/ trenera w formie elektronicznej na adres edukacja@hrubieszow.net.pl wraz z pisemną zgodą nominowanego kandydata na ich wykorzystanie do celu sporządzenia publikacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010