17 lipca 2024

XIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 28.08.2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

Reklamy

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

Reklamy

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2008 r.

6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie informacji z przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie półrocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja.

10. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i jej zabezpieczenia.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Zakończenie obrad.