XV Sesja Rady Powiatu

W czwartek 27 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu.

Reklamy

Początek obrad – godz. 10:00.

***

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2008 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2008 – 2015.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2008 -2015.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie za 2007 r. o stanie bezpieczeństwa Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu Działań do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Hrubieszowskim.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie sprawozdania ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie informacji z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości
w Starosielu w nieodpłatne użytkowanie SP ZOZ w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Zakończenie obrad.