XXXI sesja Rady Powiatu

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 29.12.2009 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu.

***

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2009 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja
o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu dotyczącej wykonania regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym przez przedsiębiorców na terenie powiatu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego na 2010 rok.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2009 r.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
w Hrubieszowie na 2010 r.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji powołanych przez Radę Powiatu na rok 2010.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

17. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zakończenie obrad.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009