Być wolontariuszem to niepowtarzalny dar

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie przystąpił do projektu promującego wolontariat i służbę społeczną na poziomie narodowym i międzynarodowym w ramach programu AMICUS „EFM – a civic voluntary link between communities”.

***

Głównym celem kampanii było promowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w szkole.

Kampania rozpoczęła się 4 grudnia i trwała do 11 grudnia 2009 roku. W jej ramach wolontariusze SKW zorganizowali spotkania z rówieśnikami. Na korytarzach szkolnych rozwiesili plakaty, a w gablotach szkolnych umieścili gazetki tematyczne promujące Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, który obchodzony jest 5 grudnia. W radiu szkolnym School pojawiła się audycja propagująca idee wolontariatu oraz niesienie bezinteresownej pomocy innym.

Na zaproszenie Szkolnego Koordynatora programu „Szkoły bez Przemocy” – p. Marty Kuczyńskiej, w dniu 7 grudnia liderzy wolontariatu uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi z klas 4 – 6 SP nr 1. Impreza odbyła się pod hasłem: „Wolontariat – Świadomie pomagamy innym”. Celem spotkania była prezentacja własnych działań i zapoznanie z działalnością naszej organizacji.

Tydzień wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 stał się okazją do przeprowadzenia kilku akcji, których zadaniem była pomoc innym. W dniu 4 grudnia wolontariusze uczestniczyli w kweście organizowanej przez PCK na rzecz chorych na grypę na Ukrainie. Wspierali czynnie Stowarzyszenie Razem w akcji koordynowanej przez Bank Żywności pod hasłem: „Podziel się posiłkiem”, zbierając 4 i 5 grudnia żywność w sklepach. Wraz z pracownikami z Hrubieszowskiego Domu Kultury w dniu 6 grudnia zorganizowali Mikołaja dla wszystkich. Przeprowadzili sprzedaż długopisów na rzecz hospicjum Santa Galla w Łabuniach.

Wiadomo, że na tym nie poprzestaną, bo wokół nich są ludzie potrzebujący pomocy i czekający na nią.

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 działa aktywnie od 2003 roku. Cele i idee się nie zmieniają. Zmieniają się tylko wolontariusze, którzy kończą edukację w naszej szkole. Większość z nich jednak kontynuuje swój dar serca w wolontariacie studenckim, świetlicach środowiskowych i stowarzyszeniach.

Jako koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu pragnę podziękować mojej wspaniałej młodzieży za ich otwarte serca i pracę na rzecz drugiego człowieka.

Składając hołd Waszej pracy przytoczę słowa Jana Pawła II – „Wolontariusza Ludzkości”, który zawsze pamiętał o wolontariuszach. Jego słowa skierowane w 2001 roku do ochotników z okazji zakończenia Światowego Roku Wolontariatu są aktualne do dziś:

„(…) pragnę wyrazić Wam żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim w każdym miejscu na świecie nieustannie troszczycie się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Czy to, gdy pracujecie w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych organizacjach – dla dzieci, osób starszych, dla chorych, ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach, dla uchodźców i prześladowanych – jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia pokusy przemocy i egoizmu.”
Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.
Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”

Wolontariusze SKW są wierni przesłaniu wiary, nadziei i miłości. Dawanie siebie poprzez swoją pracę dla innych ludzi potrzebujących pomocy, jest właśnie tym promieniem nadziei.

W odpowiedzi na postawione przez jedną z uczennic ZS nr pytanie: „Dlaczego warto być wolontariuszem?” – odpowiem: „Powodów jest wiele, a wolontariat stwarza każdemu szansę na rozwój własnej osobowości.”

Oto kilka z nich: wolontariat pozwala na: rozwijanie posiadanych umiejętności, odkrywanie nowych talentów, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, uzyskanie poczucia satysfakcji, ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu. Wolontariat jest ważny, ponieważ: uczy wrażliwości na drugiego człowieka, daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia.

W życiu każdego człowieka jest taki moment, kiedy odkrywa potrzebę zrobienia czegoś bezinteresownie dla innych.…

Młodzi wolontariusze SKW ZS nr 1 mają taki moment i taką potrzebę w swoim życiu, bezinteresownie dają siebie innym… Radość, którą mają w sobie, jest prawdziwa i głęboka – jest przykładem, dla innych rówieśników – jak żyć. Pozytywne wzorce przyciągają, uczą, rozbudzają serca i wrażliwość. Wolontariat pomaga młodemu człowiekowi wznieść się ponad problemy i ograniczenia. Daje większe poczucie sensu i wartości własnego życia, bezcennego i niepowtarzalnego daru…

***

ZS Nr1
opr. B.Tomaszczuk

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009