Z elementami odblaskowymi bezpieczniej – akcja hrubieszowskiej policji

Hrubieszowscy policjanci na podstawie zawartego porozumienia z WORD w Chełmie otrzymali 500 sztuk elementów odblaskowych, które będę rozdawać pieszym podczas akcji pod hasłem „Z elementami odblaskowymi bezpieczniej”. Akcja zostanie przeprowadzona przez policjantów do połowy października bieżącego roku.

Reklamy

 

Dotychczasowe przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W związku z tym pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

Wychodząc naprzeciw potrzebie podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze, WORD w Chełmie na podstawie zawartego porozumienia, przekazał hrubieszowskim policjantom, 500 sztuk elementów odblaskowych.

Podczas przedmiotowej akcji policjanci będą rozdawać elementy odblaskowe niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, pouczając ich zarazem o przestrzeganiu przepisów.

Akcja „z elementami odblaskowymi bezpieczniej” zostanie przeprowadzona na terenie naszego powiatu do połowy października bieżącego roku.

Inicjatywą tą zostaną również objęte powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski i łęczyński.

„Z elementami odblaskowymi bezpieczniej” to akcja, która ma charakter prewencyjno – profilaktyczny, ukierunkowany na poruszanie się pieszych po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Jej celem jest także kształtowanie nawyków noszenia elementów odblaskowych, a także pogłębienie świadomości o zagrożeniach jakie mogą nas spotkać na drodze.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym podkreślano, że koszty elementów odblaskowych są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania. Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla budżetu państwa, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

 


źródło: KPP Hrubieszów (EK.)