Zagospodarowanie parku

Szychowice

Reklamy

Władze Gminy Mircze chcą przejąć od Agencji Rynku Rolnego zaniedbany park z przyległym placem w Szychowicach. W przyszłości chcą uporządkować teren i zagospodarować na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Obecnie przy podworskim parku znajduje się boisko, z którego korzysta miejscowy klub „Altus”. Po przejęciu nieruchomości samorząd chce przeprowadzić pielęgnację drzew, oczyścić plac z chwastów i krzaków, wykonać alejki, ustawić ławki i zainstalować oświetlenie. Pieniądze na ten cel gmina zamierza pozyskać z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uchwałę o nieodpłatnym nabyciu prawie 3 hektarów ziemi Rada Gminy przyjęła na sesji w marcu. „Czekamy teraz na ogłoszenie naboru wniosków, a to ma nastąpić w połowie roku. Jeśli otrzymamy dofinansowanie prace zostaną przeprowadzane w przyszłym roku” – zapowiada wójt Gminy Mircze Lech Szopiński.

Jednocześnie samorząd chce się starać o środki na odnowę Kolonii Kryłów. Pieniądze mają być przeznaczone na renowację pomnika Św. Mikołaja z wilkiem, czyli kapliczki przy miejscowym źródełku oraz zagospodarowanie terenu wokół niej. W tym samym naborze gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie modernizacji i adaptacji zabytkowego budynku dawnej szkoły z początku XX wieku w miejscowości Prehoryłe z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

To już kolejne pomysły władz Mircza na wykorzystanie unijnych funduszy z PROW-u w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Za kilka dni powinny być rozstrzygnięte przetargi na modernizację świetlic w Starej Wsi i Wiszniowie.

Lech Szopiński podkreśla, że Stara Wieś to miejscowość szczególna. Gościł w niej Fryderyk Szopen kiedy bywał w pobliskim Poturzynie u swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego. „Tam jednak kompozytor nie miał odpowiedniego instrumentu, więc, by dać pełny pokaz swojej wirtuozerii przyjeżdżał do Starej Wsi, gdzie grywał na znakomitym fortepianie firmy Player” – przypomina wójt gminy Mircze. Władze chcą upamiętnić ten fakt okolicznościową tablicą. Jest też pomysł, by drogę ze Starej Wsi do Poturzyna wysadzić, ulubionymi przez Szopena, brzozami.

***

Źródło: www.ias24.eu