23 maja 2024

Zakończenie warsztatów „Zawód prezenter”

Hrubieszów

Tajniki odpowiedniej wymowy, ruchu scenicznego i autoprezentacji od kilku tygodni poznawali młodzi uczestnicy warsztatów „Zawód prezenter” organizowanych w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Spotkaniom towarzyszyło zarówno wiele pracy jak i zabawy. Niestety wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Warsztaty od początku do końca były prowadzone przez p. Marię Marut.

Na ostatnie spotkanie, które odbyło się 23.04.2010 r. zaproszono dziennikarza radiowego p. Łukasza Kota z Katolickiego Radia Zamość , oraz p. Macieja łyko z portalu „LubieHrubie”.

Pan Łukasz ukazał nam kulisy pracy dziennikarza radiowego, cenne były też dyskusje prowadzone przez doświadczonych humanistów.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń z warsztatów. Dla młodzieży była to cenna lekcja, która zapewne zaowocuje w przyszłości.

Opracowała:
Marta Szpinda

zobacz zdjęcia »