14 czerwca 2024

Zakończono rozbudowę

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Zakończono rozbudowę strony północnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie znajdującego się przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1.

***

Reklamy

Rozbudowana część o powierzchni zabudowy 203 m2 przeznaczona zostanie na pomieszczenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdyż obecnie dokumentacja ta znajduje się w budynku „starego szpitala” na terenie SPZOZ.

Reklamy

Połączenie budynków zaprojektowano z istniejącego pomieszczenia biurowego na parterze. Nowy budynek zasilany będzie energią elektryczną z instalacji budynku istniejącego. Wodociąg i ogrzewanie budynku zaprojektowano, jako rozwinięcie obecnej instalacji wodociągowej i c. o. budynku, odprowadzanie ścieków do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego.

Władze powiatu podjęły decyzję o rozbudowie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” mając na uwadze poprawę trudnych warunków lokalowych w jakich funkcjonowała administracja samorządowa powiatu hrubieszowskiego. Jest to konsekwencją podjętej wcześniej decyzji o przeniesieniu większości wydziałów starostwa do nowego budynku przy ul. Narutowicza 34 i skupienia całej administracji w jednym miejscu. Celem inwestycji jest usprawnienie pracy urzędu (obieg dokumentów, poprawa warunków lokalowych) co miejmy nadzieję przyczyni się również do poprawy jakości i skrócenia czasu obsługi interesantów.

Dotychczasowe rozproszenie administracji przysparzało zarówno trudności organizacyjnych, jak też nie zapewniało obywatelom właściwego i komfortowego dostępu do poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, wydłużając tym samym czas załatwiania spraw.

Liczymy, iż środki zainwestowane w poprawę warunków lokalowych, a w najbliższej przyszłości również w informatyzację powiatu, przełożą się na wyraźnie odczuwalną poprawę warunków, w jakich obsługiwani są mieszkańcy naszego powiatu.

Nie bez znaczenia będzie tu również wspomniana, zaplanowana na najbliższy rok informatyzacja powiatu. Jak pisaliśmy wcześniej (artykuł z dnia 05.01.2010 r. – Aktualności) powiat uzyskał dofinansowanie w kwocie 4 264 808,00 PLN do projektu pt. „Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miejmy nadzieję, iż wszystko to w sposób odczuwalny przełoży się na zadowolenie mieszkańców z funkcjonowania starostwa, bo ma to na celu podniesienie jakości obsługi interesantów i dostosowanie jej do standardów europejskich.

***

Tekst i foto
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010