Zapraszamy do Harcerskiego Klubu Łączności SP8ZHY w Hrubieszowie

W klubie będzie prowadzone szkolenie przygotowujące przyszłych harcerzy krótkofalowców do:

Reklamy

 

  • samodzielnej pracy na amatorskiej radiostacji klubowej i indywidualnej,
  • zdania egzaminu przed Państwową Komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej celem uzyskania indywidualnej „Licencji Krótkofalarskiej”,
  • pracy w służbowej sieci łączności ZHP,
  • umiejętności zlokalizowania nadajnika w terenie ARDF radioorientacja sportowa – „Łowy na lisa”.

 

Będziemy również poznawali tajniki radiotechniki i informatyki wraz z elektroniką i elektryką. Bawić będziemy się metodyką harcerską.

Zapraszamy młodzież w wieku od szkoły gimnazjalnej

 

Spotkanie naborowe odbędzie się 03.10.2013 r. o godz. 17:00 w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych ul. Zamojska 16A.

lub

Zgłaszać się można osobiście w siedzibie klubu tj. Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów drugie piętro pokój nr 223 w czwartki w godz. 14:30-16:30 lub drogą elektroniczną  na adres: sp8zhy@zhp.net.pl.

 

Kierownik Harcerskiego Klubu Łączności

phm. Leszek Wołos SQ8CRH