24 maja 2024

Zapraszamy do udziału w eliminacjach powiatowych XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego.

 

Eliminacje powiatowe XXXVII MKR odbędą się 16 maja b.r. w Hrubieszowskim Domu Kultury o godz. 10.00.

Karty uczestnictwa należy dostarczyć w terminie do 11 maja 2018 roku na adres: Hrubieszowski Dom Kultury, 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7, tel. 084 696 26 15. Karta uczestnika do pobrania na stronie WOK Lublin / kultura żywego słowa / MKR /.

Założenia programowe:

Jury ocenia recytatorów w II kategoriach – uczniów klas I – III i IV – VI.

Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.

Czas występu: do 5 minut.

Proszę o przeprowadzenie eliminacji na poziomie gminnymi (jeżeli to możliwe w dużych szkołach także eliminacji szkolnych).

Do eliminacji powiatowych można zgłosić do 3 uczestników z każdej grupy wiekowej.

 

Koordynatorem MKR jest instruktor Joanna Błaszczak – HDK, tel. 84 696 26 15.