23 kwietnia 2024

Zapraszamy do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Rosji

Zapraszamy do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Rosji dla klas VII i VIII Szkół Podstawowych i III klas Gimnazjum.

 

 

Regulamin IX Konkursu Wiedzy o Rosji

dla klas VII,VIII Szkół Podstawowych i 3 klas Gimnazjum

 

I. Organizatorzy:

– Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Współorganizator:

– ZS nr 2 im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

 

II. Cele konkursu:

– popularyzacja języka rosyjskiego,

– zachęcenie uczniów do nauki języka rosyjskiego

– budzenie szacunku dla kultury rosyjskiej

– rozbudzanie zainteresowań Rosją

– budzenie zainteresowań i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów

– uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku

 

III. Termin i miejsce konkursu:

19 marca 2019 r. godz.09.00, ZS nr 2 w Hrubieszowie, ul.3-go Maja 1

 

IV. Termin zgłoszenia: pisemnie lub mailowo do 11 marca 2019 r.:

– ZS nr 2 w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów

– wojciechantoniuk@o2.pl

– Wojciech Antoniuk tel.663 779 543

 

V. Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych z klas VII,VIII i 3 klas gimnazjum z terenu miasta i powiatu hrubieszowskiego w drużynach 5 osobowych.

 

VI. Sposób przeprowadzenia konkursu:

I część – test składający się z 24 pytań. Czas pisania – 36 minut. Test rozwiązywany będzie przez 3 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej drużyny z każdej szkoły.

II część- prezentacja stroju ilustrującego dowolną epokę w Rosji lub znaną postać.

Można wykorzystać fragmenty utworów znanych pisarzy rosyjskich lub przygotować wystąpienie autorskie (po rosyjsku lub po polsku).

Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

III część-prezentacja multimedialna o Rosji z narratorem (po rosyjsku lub po polsku) na dowolnie wybrany temat: miasta, zabytki, góry, postacie pisarzy, piosenkarzy, naukowców, sportowców, kosmonautów itp.

Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 5 minut.

 

VII. Zasady punktacji:

1. Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 72 pkt.

2. Prezentacja stroju lub postaci oraz opis – maksymalnie 45 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

zgodność stroju z epoką – 3 pkt.

atrakcyjność prezentacji – 3 pkt.

estetyka wykonania stroju –3 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 9 pkt.

3. Prezentacja multimedialna- maksymalnie 30 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 6 pkt.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad punktacji.

 

VIII. Literatura:

1. Wsio prosto 7 i 8,wydawnictwo PWN B. Chlebda i I. Danecka.

2. Echo 7 i 8, wydawnictwo WSiP, B. Gawęcka-Ajchel.

3. Echo 3, wydawnictwo WSiP, B. Gawęcka-Ajchel.

 

IX. Skład komisji:

3 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Razem” w Hrubieszowie,

1 osoba z Urzędu Miasta w Hrubieszowie,

1 osoba z ZS nr 2 w Hrubieszowie.

 

X. Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

– Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem’’ w Hrubieszowie

– Urząd Miasta w Hrubieszowie

– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

 

XI. Podsumowanie konkursu odbędzie się w ZS nr 2 w Hrubieszowie w dniu 19 marca2019 roku o godz.13.00.

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 21.03.2019 roku.

 

ORGANIZATORZY