Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”

Prezentujemy regulamin VII Międzyszkolnego Historycznego Konkursu Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu” dla klas IV – VI Szkół Podstawowych.

Reklamy

 

 

 

Konkurs ogłoszony z okazji 75 rocznicy śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

 

I. Organizator:

– Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

 

Ia. Współorganizator:

– Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie

 

II. Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „ Hubalu”,

– budowanie szacunku dla osiągnięć „Hubala”,

– poznanie ogólnych zarysów przyczyn, okresu trwania i skutków II wojny światowej,

– kształtowanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwój indywidualnych uzdolnień uczniów,

– nauka tolerancji i wzajemnego szacunku,

 

III. Termin i miejsce konkursu:

27 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie godzina 9,00 – 12,00.

 

IV. Termin zgłoszenia: pisemnie do 20 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie i mailowo na: wojciechantoniuk@o2.pl oraz Wojciech Antoniuk tel.663 779 543 lub 605 545 143 Irmina Spisacka.

 

V. Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI w drużynach 5 osobowych, gdzie 5 osób rozwiązuje test, a 2-5 spośród nich przedstawiają prezentację praktyczną i multimedialną.

 

Zakres tematyczny:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów podstawowych zainteresowanych historią, wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości życiorysu mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, jego zainteresowań i zasług.

 

VI.. Sposób przeprowadzenia konkursu:

I część – test składający się z 24 pytań. Test rozwiązywany będzie przez 5 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej drużyny z poszczególnej szkoły. Czas pisania – 36 minut.

II część- część praktyczna w formie prezentacji stroju ilustrującego epokę i plakatu lub stroju ilustrującego epokę i ciekawej osoby związanej z postacią mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Czas trwania prezentacji nie dłużej niż 10 minut. Punkty otrzymuje drużyna z danej szkoły.

III część-prezentacja multimedialna z narratorem w której należy przedstawić dowolną historię z życia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

 

VII. Zasady punktacji:

1. Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 120 pkt.

2. Prezentacja stroju ,plakatu lub postaci oraz opis – maksymalnie 105 pkt.

 

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

zgodność stroju z epoką – 7 pkt.

atrakcyjność prezentacji – 7 pkt.

estetyka wykonania stroju –7 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 7 punktów za każdą prezentację,łącznie 21 pkt.

 

3. Prezentacja multimedialna- maksymalnie 90 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 18 pkt.

 

VIII. Literatura:

1. „Album z życia Hubala – Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński.

2. „Oddział Wydzielony Wojska Polskiego Majora „Hubala” – Zygmunt Kosztyła.

3. Historia Polski 1914-1945 – Wojciech Roszkowski.

4. „Niespokojna dusza”- Henryk Sobierajski.

 

IX. Skład komisji:

3 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie, 1 osoba z Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie i 1 osoba ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

X. Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

– Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie,

– Urząd Miasta w Hrubieszowie,

– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

 

XI. Podsumowanie konkursu: w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz.13,00.

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 30.04.2015 roku.