22 kwietnia 2024

Zarząd i mieszkańcy osiedla „Zielone” dziękują!

Podziękowania Zarządu i mieszkańców osiedla „Zielone” w Hrubieszowie za pomoc w pozyskaniu środków pieniężnych na zakup oraz obsadzenie drzew i krzewów ozdobnych.

 

Zarząd i mieszkańcy osiedla „Zielone” w Hrubieszowie, serdecznie dziękują Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa, Panu Tomaszowi Zającowi oraz Staroście Powiatowemu, Panu Józefowi Kuropatwie, za pomoc w pozyskaniu środków pieniężnych na zakup oraz obsadzenie drzew i krzewów ozdobnych na naszym osiedlu.