14 czerwca 2024

Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

28 lutego, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie przy ulicy Partyzantów odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Hrubieszów.

Reklamy

 

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawione zostały: sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2019 r. oraz plan działalności i plan finansowy na 2020 r.

Ponadto wręczono medale za Zasługi dla Pożarnictwa. Z rąk Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych dh Józefa Kuropatwy w asyście Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie złotymi odznaczeniami uhonorowani zostali: dh Tadeusz Garaj oraz dh Grzegorz Wojtiuk, zaś brązowym dh Mariusz Warecki. Odznaczenia „Wzorowy Strażak” otrzymali druhowie: Marek Maciejczyk, Zenon Traczuk oraz Maja Pukaluk.

Reklamy

Podziękowanie za wzorową współpracę burmistrza Hrubieszowa Marty Majewskiej z Ochotniczą Strażą Pożarną odebrał jej zastępca – Paweł Wojciechowski.

Za długoletnią współpracę na rzecz mieszkańców hrubieszowskiego osiedla „Zielone”OSP uhonorowało przewodniczącą jego samorządu – Henrykę Letniańczyn.

Reklamy

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zajęcia przez OSP Hrubieszów wysokich lokat w statystykach udziałów w akcjach ratowniczych na terenie województwa i powiatu. W związku z tym, wiceburmistrz Paweł Wojciechowski wręczył podziękowania za włożony trud i ofiarną służbę prezesowi, całej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie oraz najaktywniejszym członkom formacji – Grzegorzowi Wojtiukowi, Jarosławowi Wojtiukowi, Markowi Maciejczykowi i Pawłowi Małeckiemu. Podziękowania otrzymał również druh Daniel Zubko, który wykazał się szczególnym zaangażowaniem w służbę, spotykając na swojej drodze sytuacje, w których należało podjąć czynności ratownicze.

 

info: OSP Hrubieszów, UM Hrubieszów

fot. lubiehrubie.pl 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – OSP Hrubieszów na wysokiej drugiej pozycji w powiecie

WIADOMOŚCI – Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie – aktywna i skuteczna