18 kwietnia 2024

Zespół Szkół nr 1 – Młodzi wobec zagrożeń

19 czerwca uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zorganizowali Szkolny Dzień Profilaktyki.

Uczniowie klasy 1A pod kierunkiem Moniki Jabłońskiej i wychowawcy, 19 czerwca zorganizowali w ZS nr 1 Szkolny Dzień Profilaktyki. Młodzież wystawiła spektakl profilaktyczny pt. „ Ku wolności…” pokazujący w sposób bezsłowny losy młodego człowieka uwikłanego w nałogi, zniewolonego  i walczącego o wolność. W spotkaniu brały udział klasy pierwsze (1A i 1E).

Wcześniej, 23 kwietnia, uczniowie spotkali się z położną p. Ewą Kuźmińska i rozmawiali o skutkach nieprzemyślanych decyzji i konsekwencjach wczesnej inicjacji seksualnej.

Dzień Profilaktyki zakończył się obejrzeniem filmu o alkoholowym zespole płodowym pt. „ Wieczne dziecko”  mówiącym o nieodwracalnych zaburzeniach w rozwoju dziecka  spowodowanych  spożywaniem alkoholu przez kobietę w ciąży. Uczestnicy otrzymali gratulacje i podziękowania od wicedyrektora szkoły p. Zbigniewa Petruczynika z życzeniami dalszych sukcesów w pracy i szerzeniu zachowań prospołecznych.

 

Monika Jabłońska/Joanna Kornicka