15 lipca 2024

Zmiana Taryfy PGE Obrót S.A. dla gospodarstw domowych

16 grudnia 2011 roku PGE Obrót S.A. poinformaowała, iż od dnia 1 stycznia 2012 roku ulegnie zmianie Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), dla których PGE Obrót S.A. świadczy usługę kompleksową. Średni wzrost cen dla gospodarstw domowych wyniesie 4,46 procent.

Reklamy

16 grudnia 2011 roku PGE Obrót S.A. poinformaowała, iż zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-56(12)/2011/2690/II/KK od dnia 1 stycznia 2012 roku ulegnie zmianie Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), dla których PGE Obrót S.A. świadczy usługę kompleksową.

Średni wzrost cen dla gospodarstw domowych wyniesie 4,46 proc., co oznacza, że przy średnim rocznym zużyciu energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe wynoszącym ok. 2000 kWh koszt zakupu energii wzrośnie o ok 24 zł rocznie. – Zmiana, o której mowa, dotyczy zakupu energii elektrycznej. Ceny i stawki za usługi dystrybucji energii elektrycznej wynikają z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i nie zostały ujęte w powyższym przeliczeniu – tłumaczy Jakub Jadziewicz, Dyrektor Departamentu Marketingu PGE Obrót S.A.

Reklamy

Wprowadzenie nowej Taryfy zostało podyktowane zmianami warunków cenowych na rynku hurtowym oraz prawnymi wymogami w zakresie udziału energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w całkowitej puli sprzedawanej energii.

Reklamy

***

Informacja prasowa
PGE Obrót S.A.